to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Tvorba aplikací v COMSOL Multiphysics
Workshop COMSOL Multiphysics
Date:7.12.2016 (čtvrtek), od 16:00 odpoledne
Location:HUMUSOFT, Praha, Česká republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Matouš Lorenc (HUMUSOFT)
Language:Čeština
Tématický workshop zaměřený na tvorbu aplikací, využití a správu COMSOL Server. V prostorách našeho školícícho centra vám nabízíme aktivní účast na workshopu pod odborným vedením našeho lektora.
Účastníci workshopu si vyzkouší tvorbu aplikace z jednoduchého modelu a její umístění na COMSOL Server. Workshop je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé uživatele, kteří by si rádi rozšířili obzory v této problematice.
Program
16:00Seznámení s Application Builder, tvorba aplikace
17:30Přestávka
18:00Tvorba aplikace, umístění na COMSOL Server
19:00Závěr

© HUMUSOFT 1991 - 2017