to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Od barevné segmentace po deep learning - počítačové vidění s MATLABem
Večerní seminář MATLAB
Date:17.4.2018 (úterý), od 17:00
Venue:Masarykova kolej, Praha, Česká repulika
Entry:ZDARMA
Speaker:Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Language:Čeština
picture
Seminář Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB v oblasti počítačového vidění (computer vision).
Počítačové vidění využívá obrazu a videa k detekci, klasifikaci a sledování objektů nebo událostí za účelem pochopení reálné situace. . Využití nachází v průmyslu i přírodních vědách. Od průmyslového monitorování a automatizace, přes diagnostiku snímků, po systémy ADAS a systémy autonomního řízení vozidel. MATLAB, jakožto inženýrský nástroj s jazykem a interaktivním prostředím pro vědecké a technické výpočty, poskytuje množství funkcí, které můžete v oblasti počítačového vidění využít.
Přednáška bude doplněna občerstvením s jídlem i nápoji. Účast je zdarma.
Program
17:00Zahájení
17:05Počítačové vidění v prostředí MATLAB
 • - Co je počítačové vidění a kde se užívá
 • - Segmentace obrazu – základní krok k počítačovému vidění
 • - Hledání vzorového objektu ve scéně
 • - Detekce objektů daného druhu – detekce obličeje, detekce postav
 • - Učení nového detektoru pro uživatelský typ objektů
 • - Sledování pohybujících se objektů ve videu
18:00Přestávka s občerstvením
18:15Klasifikační úlohy a Deep Learning
 • - Klasifikace objektů metodou bag-of-visual words
 • - Deep Learning pro klasifikaci objektů (CNN - AlexNet , GoogLeNet, VGG-16 a 19, ResNet a jiné)
 • - Detekce objektů v obraze s využitím Deep Learningu (R-CNN)
 • - Sémantická segmentace obrazu s využitím Deep Learningu (SegNet)
 • - Generování zdrojového kódu CUDA z algoritmů využívajících Deep Learning pro urychlení výpočtů a implementaci na cílové platformy
19:15Diskuze
Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s možnostmi prostření MATLAB pro počítačové vidění.

© HUMUSOFT 1991 - 2018