mathworks_logo_cerno
Ceník produktů systému MATLAB - individuální licence platný od 17.3.2023
Časově neomezené licence, ceny zahrnují předplatné nových verzí a technickou podporu na 12 měsíců!
Název produktu Verze Standard Školní
MATLAB 9.14 53 980,- 13 980,-
SIMULINK 10.7 81 980,- 13 980,-
STATEFLOW 10.8 78 980,- 13 980,-
       
                                      Volitelné nadstavby systémů MATLAB a Simulink:
Analýza dat, statistika a optimalizace
Statistics and Machine Learning Toolbox 12.5 26 980,- 5 580,-
Curve Fitting Toolbox 3.9 26 980,- 5 580,-
Optimization Toolbox 9.5 31 980,- 5 580,-
Global Optimization Tbx (vyžaduje Optimization Tbx) 4.8 26 980,- 5 580,-
Deep Learning Toolbox                               14.6 31 980,- 5 580,-
Deep Learning HDL Toolbox​ (vyžaduje Deep Learning Toolbox) 1.5 137 980,- 13 980,-
Text Analytics Toolbox (vyžaduje Statistics and Machine Learning Tbx) 1.10 31 980,- 5 580,-
Bioinformatics Toolbox (vyžaduje Statistics and Machine Learning Tbx) 4.17 26 980,- 5 580,-
SimBiology 6.4 94 980,- 13 980,-
Partial Differential Equation Toolbox 3.10 31 980,- 5 580,-
Symbolic Math Toolbox 9.3 26 980,- 5 580,-
Mapping Toolbox 5.5 26 980,- 5 580,-
Simulační nástroje
Simscape (vyžaduje Simulink) 5.5 53 980,- 5 580,-
Simscape Multibody (vyžaduje Simulink a Simscape) 7.7 81 980,- 5 580,-
Simscape Driveline (vyžaduje Simulink a Simscape) 3.7 53 980,- 5 580,-
Simscape Fluids (vyžaduje Simulink a Simscape) 3.6 53 980,- 5 580,-
Simscape Electrical (vyžaduje Simulink a Simscape) 7.9 81 980,- 13 980,-
Simscape Battery (vyžaduje Simulink a Simscape) 1.1 81 980,- 13 980,-
RF Blockset (vyžaduje Simulink a RF Toolbox)    8.5 67 980,- 5 580,-
System Composer (vyžaduje Simulink) 2.4 46 980,- 5 580,-
SimEvents (vyžaduje Simulink) 5.14 78 980,- 5 580,-
Automatické generování kódu, Rapid Prototyping a HIL simulace
MATLAB Coder 5.6 162 980,- 13 980,-
Simulink Coder (vyžaduje Simulink a MATLAB Coder) 9.9 81 980,- 13 980,-
Embedded Coder (vyžaduje MATLAB Coder) 7.10 137 980,- 13 980,-
AUTOSAR Blockset (vyžaduje Simulink) 3.1 67 980,- 5 580,-
DDS Blockset  (vyžaduje Simulink) 1.4 53 980,- 5 580,-
GPU Coder (vyžaduje MATLAB Coder a Parallel Computing Tbx) 2.5 137 980,- 13 980,-
C2000 Microcontroller Blockset (vyžaduje Simulink) 1.0 53 980,- 5 580,-
HDL Coder (vyžaduje MATLAB Coder a Fixed-Point Designer) 4.1 262 980,- 13 980,-
SoC Blockset (vyžaduje Simulink, pouze pro Win a Linux) 1.8 81 980,- 5 580,-
Filter Design HDL Coder (vyž. Signal Proc., DSP System a FP Designer) 3.1 53 980,- 5 580,-
Vision HDL Toolbox (pouze pro Win a Linux) 2.7 137 980,- 13 980,-
Simulink PLC Coder (vyžaduje Simulink, pouze pro Win) 3.8 262 980,- 13 980,-
Simulink Desktop Real-Time​​ (vyž. SL a SL Coder pro Ext.M., jen Win a Mac) 5.16 53 980,- 13 980,-
Simulink Real-Time (vyž. MATLAB Coder a Simulink Coder, pouze Win) 8.2 137 980,- 13 980,-
Tvorba aplikací a dokumentace
MATLAB Compiler 8.6 106 980,- 13 980,-
MATLAB Compiler SDK (vyžaduje MATLAB Compiler) 7.2 137 980,- 13 980,-
Simulink Compiler (vyžaduje Simulink a MATLAB Compiler) 1.6 81 980,- 13 980,-
MATLAB Production Server - (nevyž. MATLAB), cena za 1 worker (min. 4) 5.2 31 980,- kontaktujte nás
MATLAB Web App Server (nevyžaduje MATLAB) 1.6 189 980,- 13 980,-
MATLAB Online Server (nevyžaduje MATLAB) 1.0 189 980,- --
MATLAB Test 1.0 53 980,- 13 980,-
MATLAB Report Generator 5.14 46 980,- 5 580,-
Simulink Report Generator  (vyžaduje SL a ML Report Gen.) 5.14 33 980,- 5 580,-
Měření a testování, rozhraní pro vstup a výstup, vizualizace
Data Acquisition Toolbox (pouze pro Win) 4.7 26 980,- 5 580,-
Image Acquisition Toolbox (vyžaduje Image Processing Tbx) 6.7 26 980,- 5 580,-
Instrument Control Toolbox 4.8 31 980,- 5 580,-
Industrial Communication Toolbox 6.2 33 980,- 5 580,-
Vehicle Network Toolbox (pouze pro Win) 5.4 33 980,- 5 580,-
Wireless Testbench (vyž. Signal, DSP System a Communications Tbx) 1.2 137 980,- 13 980,-
HDL Verifier 7.1 81 980,- 13 980,-
Simulink Test (vyžaduje Simulink) 3.8 81 980,- 13 980,-
Simulink Check (vyžaduje Simulink) 6.2 61 980,- 13 980,-
Requirements Toolbox 2.2 46 980,- 13 980,-
Simulink Coverage (vyžaduje Simulink) 5.6 49 980,- 13 980,-
Simulink Design Verifier (vyžaduje Simulink, SL Check a Coverage)    4.9 218 980,- 13 980,-
Simulink Code Inspector (vyžaduje Simulink) 4.3 268 980,- 13 980,-
Model-Based Calibration Tbx (vyž. SL, Statistics&ML, Optim., Symbolic Tbx) 5.14 189 980,- 13 980,-
Database Toolbox 11.0 26 980,- 5 580,-
Spreadsheet Link [for Excel] (pouze pro Win) 3.4 5 980,- 5 580,-
Simulink 3D Animation 9.6 31 980,- 5 580,-
Zpracování signálu a obrazu, komunikace
Signal Processing Toolbox 9.2 26 980,- 5 580,-
DSP System Toolbox (vyžaduje Signal Processing Tbx) 9.16 33 980,- 5 580,-
DSP HDL Toolbox (vyž. Signal a DSP System Tbx, Fixed-Point Design.) 1.2 81 980,- 5 580,-
Audio Toolbox (vyžaduje Signal Proc. a DSP System Tbx) 3.4 46 980,- 5 580,-
Wavelet Toolbox 6.3 31 980,- 5 580,-
Image Processing Toolbox 11.7 26 980,- 5 580,-
Medical Imaging Toolbox (vyžaduje Image Processing Tbx) 1.1 137 980,- 13 980,-
Computer Vision Toolbox (vyžaduje Image Processing Tbx) 10.4 33 980,- 5 580,-
Lidar Toolbox (vyžaduje Image Proc. a Comp. Vision Tbx) 2.3 46 980,- 5 580,-
Automated Driving Toolbox (vyž. Computer Vision System Tbx) 3.7 81 980,- 13 980,-
Sensor Fusion and Tracking Toolbox 2.5 81 980,- 5 580,-
RoadRunner (nevyžaduje MATLAB) 1.0 262 980,- 13 980,-
RoadRunner Asset Library (vyžaduje RoadRunner) 1.0 63 980,- 5 580,-
RoadRunner Scene Builder (vyžaduje RoadRunner) 1.0 189 980,- 13 980,-
RoadRunner Scenario (vyžaduje RoadRunner) 1.0 189 980,- 13 980,-
RF Toolbox 4.5 33 980,- 5 580,-
RF PCB Toolbox (vyžaduje RF Toolbox) 1.3 137 980,- 13 980,-
Signal Integrity Toolbox  (vyžaduje RF Toolbox) 1.3 312 980,- 13 980,-
Mixed-Signal Blockset (vyžaduje SL, Signal Proc. a DSP System Tbx) 2.4 53 980,- 5 580,-
Fixed-Point Designer 7.6 81 980,- 13 980,-
Communications Toolbox (vyž. Signal Proc. a DSP System Tbx) 8.0 46 980,- 5 580,-
Satellite Communications Toolbox  (vyžaduje Communications Tbx) 1.4 262 980,- 13 980,-
Antenna Toolbox 5.4 106 980,- 5 580,-
Bluetooth Toolbox (vyž. Signal, DSP System a Communications Tbx) 1.2 262 980,- 13 980,-
Wireless HDL Toolbox  (vyž. Simulink, Com. a DSP HDL Tbx, FP Designer) 2.6 537 980,- 13 980,-
5G Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 2.6 268 980,- 13 980,-
LTE Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 3.9 268 980,- 13 980,-
WLAN Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 3.6 268 980,- 13 980,-
SerDes Toolbox (vyžaduje Signal Proc. a DSP System Tbx) 3.0 312 980,- 13 980,-
Phased Array System Toolbox (vyž. Signal Proc. a DSP System Tbx) 5.0 53 980,- 5 580,-
Radar Toolbox  (vyžaduje Phased Array System Tbx) 1.4 53 980,- 5 580,-
Návrhy řídicích systémů
Control System Toolbox 10.13 31 980,- 5 580,-
Simulink Control Design (vyžaduje Simulink a Control Tbx)                    7.0 33 980,- 5 580,-
System Identification Toolbox 10.1 31 980,- 5 580,-
Fuzzy Logic Toolbox 3.1 31 980,- 5 580,-
Robust Control Toolbox (vyžaduje Control Toolbox) 6.11 53 980,- 5 580,-
Simulink Design Optimization (vyžad. SL, Optimization Tbx) 3.13 31 980,- 5 580,-
Model Predictive Control Toolbox (vyžaduje Control Tbx) 8.1 67 980,- 5 580,-
Robotics System Toolbox 4.2 46 980,- 5 580,-
ROS Toolbox 2.0 46 980,- 5 580,-
Navigation Toolbox 2.4 46 980,- 5 580,-
UAV Toolbox 1.5 53 980,- 5 580,-
Aerospace Toolbox 4.4 33 980,- 5 580,-
Aerospace Blockset (vyžaduje Simulink a Aerospace Tbx) 6.0 46 980,- 5 580,-
Powertrain Blockset  (vyžaduje Simulink) 2.0 81 980,- 13 980,-
Predictive Maintenance Toolbox (vyž. Signal, Statistics a Syst. Id. Tbx) 2.7 46 980,- 5 580,-
Reinforcement Learning Toolbox (vyžaduje Deep Learning Toolbox) 2.4 46 980,- 5 580,-
Motor Control Blockset (vyžaduje Simulink) 2.0 53 980,- 5 580,-
Vehicle Dynamics Blockset (vyžaduje Simulink) 2.0 81 980,- 13 980,-
Finance a ekonomika
Financial Toolbox (vyžaduje Statistics & ML a Optimization Tbx) 6.5 46 980,- 5 580,-
Econometrics Toolbox (vyžaduje Statistics & ML a Optimization Tbx) 6.2 46 980,- 5 580,-
Financial Instruments Toolbox (vyžaduje Financial Tbx) 3.6 46 980,- 5 580,-
Risk Management Toolbox (vyžaduje Financial Toolbox) 2.2 46 980,- 5 580,-
Datafeed Toolbox 6.4 31 980,- 5 580,-
Paralelní výpočty
Parallel Computing Toolbox 7.8 26 980,- 5 580,-
MATLAB Parallel Server pro 16 paralelních procesů 7.8 136 980,- 43 980,-
MATLAB Parallel Server pro 32 paralelních procesů 7.8 241 980,- 76 980,-
MATLAB Parallel Server pro 64 paralelních procesů 7.8 428 980,- 136 980,-
MATLAB Parallel Server pro 96 paralelních procesů 7.8 595 980,- 189 980,-
MATLAB Parallel Server pro 128 paralelních procesů 7.8 758 980,- 239 980,-
MATLAB Parallel Server pro 160 paralelních procesů 7.8 907 980,- 287 980,-
MATLAB Parallel Server pro 192 paralelních procesů 7.8 1 055 980,- 334 980,-
MATLAB Parallel Server pro 224 paralelních procesů 7.8 1 198 980,- 378 980,-
MATLAB Parallel Server pro 256 paralelních procesů 7.8 1 343 980,- 425 980,-
MATLAB Parallel Server pro 400 paralelních procesů 7.8 1 929 980,- 613 980,-
MATLAB Parallel Server pro 500 paralelních procesů 7.8 2 324 980,- 740 980,-
MATLAB Parallel Server pro 600 paralelních procesů 7.8 2 684 980,- 857 980,-
MATLAB Parallel Server pro 700 paralelních procesů 7.8 3 062 980,- 964 980,-
MATLAB Parallel Server pro 800 paralelních procesů 7.8 3 419 980,- 1 081 980,-
MATLAB Parallel Server pro 900 paralelních procesů 7.8 3 757 980,- 1 193 980,-
MATLAB Parallel Server pro 1000 paralelních procesů 7.8 4 099 980,- 1 299 980,-
MATLAB Parallel Server pro 1500 paralelních procesů 7.8 5 699 980,- 1 832 980,-
MATLAB Parallel Server pro 2000 paralelních procesů 7.8 7 249 980,- 2 287 980,-
MATLAB Parallel Server pro 2500 paralelních procesů 7.8 8 687 980,- 2 794 980,-
MATLAB Parallel Server pro 3000 paralelních procesů 7.8 10 124 980,- 3 197 980,-
V případě zájmu o jiná či vyšší množství procesorů nás prosím kontaktujte.
ThingSpeak - licence na 1 rok. Nevyžaduje MATLAB. Jednotka obsahuje 33 milionů zpráv.
ThingSpeak 1 jednotka/rok 1.0 16 980 6 680
ThingSpeak 2-5 jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 10 680 6 680
ThingSpeak 6-49 jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 9 480 6 680
ThingSpeak 50+ jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 8 180 6 680
PolySpace - detekce run-time chyb a ověření správnosti programového kódu
Polyspace Bug Finder 3.8 107 980,- 13 980,-
Polyspace Code Prover (vyžaduje Polyspace Bug Finder) 10.8 538 980,- 13 980,-
Polyspace Access 4.2 39 980,-
Kontaktujte nás prosím ohledně cen serverového řešení systému Polyspace
IEC Certification Kit - for IEC 61508 4.0 81 980,-
DO Qualification Kit - for DO-178 3.15 268 980,-
Multilicence pro střední školy typu PASS 10 580,-
MATLAB + Simulink + většina toolboxů, roční licence bez omezení počtu uživatelů
Roční on-line školicí program
Online Training Suite 14 280,- 6 680,-
Doplňky systému MATLAB Verze Komerční Školní
PCI Express Multifunkční vstupně-výstupní karta MF634 18 980,- 18 980,-
(8xA/D 14bit SSH, 8xD/A 14bit, 8xIN/OUT, 4xTimer, 4xIRC)
PCI Multifunkční vstupně-výstupní karta MF624 18 980,- 18 980,-
(8xA/D 14bit SSH, 8xD/A 14bit, 8xIN/OUT, 4xTimer, 4xIRC)
Univerzální svorkovnice TB621 1 998,- 1 998,-
(pro MF634, MF624, AD622)


Ceny síťových licencí Vám rádi sdělíme. Kontaktujte nás prosím.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%!
Aktualizováno: 17.3.2023
Autor: HUMUSOFT, s.r.o.