to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
FEM simulace v software COMSOL Multiphysics
Seminář COMSOL
Datum:7.11.2019 (čtvrtek), 12:30~15:00
Místo:AF1A2, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovenská republika
Vstupné:Zdarma
Přednášející:Matouš Lorenc (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
picture
Počítačové simulace se stali standardem výzkumu a vývoje v komerční ale i v akademické sféře. COMSOL Multiphysics kombinuje uživatelsky velmi přívětivé prostředí a přednastavená fyzikální rozhraní s otevřeností a možností kontrolovat doslova každý parametr vašeho modelu.
Přijďte se podívat, jaké fyzikální, chemické a multifyzikální úlohy vám umožňuje řešit jeden z pěti světově nejpoužívanějších vědecko-technických software. Součástí semináře budou úlohy z oboru elektromagnetismu, šíření tepla v biologických tkáních, CFD a akustiky, jejichž nastavení si můžete sami vyzkoušet na zkušební licenci.
picture
Program
12:30Představení software COMSOL Multiphysics - 1. část
  • - Představení
  • - Stručně o aplikačních možnostech COMSOL a ještě stručněji o FEM
  • - Základy práce s GUI
  • - Příklad: vícefázové proudění
13:30Přestávka
13:45Představení software COMSOL Multiphysics - 2. část
  • - Příklad: Elektromagnetický ohřev biologické tkáně
  • - Reproduktor jako typická multifyzikální úloha
15:00Diskuze, závěr

© HUMUSOFT 1991 - 2019