Online seminář MATLAB 1+1, vstupné zdarma:

AI + X: návrh modelů umělé inteligence a jejich začlenění do komplexnějších algoritmů

17.1.2024 (středa), od 17:00 (60 min.), Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT), čeština

Alternativní termín je 16.1.2024 (úterý), od 13:00 (60 min.) >>

Zaměření online semináře

Online seminář Vás seznámí s využitím metody Model-Based Design při vývoji systémů, které vedle klasických algoritmů pro řídicí systémy či úpravu a zpracování signálů obsahují modely vytvořené metodami umělé inteligence.

Seminář Vám nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.

Jak se připojit

Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení. Odkaz ke stažení podkladových materiálů Vám zašleme před konáním semináře.

Program

17:00
Metoda Model-Based Design
  • co je metoda Model-Based Design
17:10
Machine learning a deep learning
  • jak vytvořit a naučit model založený na umělé inteligenci
  • integrace modelu s ostatními algoritmy
17:45
Nasazení algoritmů na embedded platformy
  • přizpůsobení modelu umělé inteligence požadavkům embedded platforem
  • automatické generování kódu pro embedded hardware
17:55
Závěr, diskuze, dotazy

Seminář je určen všem posluchačům, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s metodou Model-Based Design ve spojení s návrhem modelů založených na umělé inteligenci v prostředí MATLAB a Simulink.

Podrobný obsah

Metoda Model-Based Design je postavena na systematickém využívání simulačních modelů napříč vývojovým procesem. Typickým příkladem jejího využití je návrh řídicího systému a jeho implementace na cílovou platformu ve formě automaticky generovaného zdrojového kódu.

V dnešních systémech se stále více uplatňují algoritmy vytvořené metodami umělé inteligence. Může se jednat o rozpoznávání objektů v obrazových datech, analýzu signálů nebo rozhodovací systém. Ve výsledných aplikacích jsou pak modely umělé inteligence využívány společně s ostatními algoritmy. Pro optimalizaci chování celého systému je vhodné prověřit nejen chování samotných AI modelů, ale také jejich interakci s dalšími prvky a vnějšími systémy. Metoda Model-Based Design umožní společný vývoj a testování modelů umělé inteligence se zbytkem systému, optimalizovat jejich vzájemné působení, odhalit včas případné problémy s integrací a dovést návrh až do podoby cílového nasazení.

Další zdroje informací

Informace:

Články:

User Stories

Přihláška

Přihlašovací údaje obdržíte obratem po odeslání formuláře.

Vyplňte Vaše jméno.
Vyplňte Váš email.
Na kterém Vás můžeme zastihnout.
Kdo je Váš zaměstnavatel?
Co je Váš pracovní obor?
Co Vás zajímá?

Odesláním tohoto formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro vyřízení vašeho dotazu, registrace či žádosti.
Naše Zásady ochrany osobních údajů najdete zde.