to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Arduino Engineering Kit - projekty podporujúce výučbu
WWW seminář MATLAB & Simulink
Datum:2.7.2019 (úterý), od 14:00
Místo:online
Přednášející:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Jazyk:Slovenština
picture
V tomto webovom seminári si povieme o tom, ako Arduino Engineering Kit poskytuje ucelené riešenie , ktoré môže byť integrované do vašej výučby. Arduino Engineering Kit obsahuje Arduino MKR1000, špeciálne navrhnuté nadstavby a všetky ostatné komponenty potrebné na vytvorenie troch projektov.
  • Samobalansujúci motocykel, ktorý sa pohybuje v priestore a zostáva vzpriamený pomocou inerciálneho kolesa.
  • Mobilný robot, ktorý sa pohybuje medzi referenčnými bodmi a presúva objekty pomocou vidlice.
  • Kresliaci robot, ktorý duplikuje načítaný obrázok na tabuľu.
Arduino Engineering Kit obsahuje prístup ku online vzdelávacím materiálom, ktoré prevedú študentov projektami, pričom sa postupne naučia dôležité koncepty. Učitelia môžu začleniť projekty do svojich kurzov a rozšíriť /prispôsobiť učebné materiály tak, aby vyhovovali ich potrebám.
Přednášející
Michal Blaho pracuje v spoločnosti Humusoft ako aplikačný inžinier pre Slovenskú republiku. Je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzi jeho hlavné odborné záujmy patrí modelovanie systémov, riadenie systémov, low-cost hardvér a generovanie kódu.
Zaměření na produkty
  • Simulink
  • Control System Toolbox
  • Image Processing Toolbox
  • Simscape
  • Stateflow
Máte záujem vyskúšať si programovanie Arduina pomocou MATLABu a Simulinku?
Kontaktujte nás, radi vám poskytneme bezplatne TRIAL licenciu.

© HUMUSOFT 1991 - 2019