to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Deep Learning v prostredí MATLAB
Seminár MATLAB & Simulink
Datum:16.10.2018 (utorok), od 12:00
Místo:Aula Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Jazyk:Slovenčina
picture
Seminár vás prevedie možnosťami Deep Learningu vo výpočtovom prostredí MATLAB. Povieme si čo je Deep Learning a kde sa v súčasnosti využíva. Prejdeme si tvorbu, trénovanie, validáciu a vizualizáciu konvolučných neurónových sietí. V druhej časti si prejdeme rôzne architektúry sietí a ich nasadenie na embedded platformy.
Program
12:00Registrácia
12:10Otvorenie
12:15Deep Learning v prostredí MATLAB – 1. časť
  • - Čo je Deep Learning a kde sa využíva
  • - Konvolučné neurónové siete ako základný nástroj Deep Learningu
  • - Tvorba vlastných sietí a využitie existujúcich (Transfer Learning)
  • - Validácia a vizualizácia sietí
13:30Prestávka
13:40Deep Learning v prostredí MATLAB – 2. časť
  • - Architektúry sietí DAG-CNN, R-CNN
  • - Sémantická segmentácia (SegNet)
  • - Klasifikácia časových radov (LSTM)
  • - Nasadenie modelov na embedded platformy
  • - Záver, diskusia, licencie

© HUMUSOFT 1991 - 2018