to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Deep learning v prostředí MATLAB
Workshop MATLAB & Simulink
Datum:27.2.2019 (středa), od 9:00 dopoledne
Místo:Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava, Slovenská republika
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Jazyk:Slovenčina
picture
Workshop Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB v oblasti deep learning.
Nabízíme možnost využití vlastního notebooku. Více informací naleznete v přihlášce.
Program
9:00Deep learning v prostředí MATLAB - základní nástroje
  • - Co je deep learning a kde se užívá
  • - Deep learning v počítačovém vidění pro klasifikaci obrazu a regresní úlohy
  • - Konvoluční neuronové sítě (CNN) jako základní nástroj deep learningu
  • - Tvorba vlastních sítí vs. využití exitujících (transfer learning)
  • - Validace učení CNN a kontrola naučených sítí metodou deep dream
10:30Přestávka
11:00Deep learning v prostředí MATLAB - další možnosti
  • - Rozvětvené architektury DAG-CNN
  • - Detekce objektů v obraze s využitím Deep Learningu (R-CNN)
  • - Sémantická segmentace obrazu s využitím Deep Learningu (SegNet)
  • - Nasazení deep learning modelů na embedded platformy
12:00Závěr, diskuze, dotazy, konzultace ...
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s využitím metod deep learning pro signály a časové řady v prostředí MATLAB.
Co je to workshop?
Workshop Vám nabízí možnost seznámit se s výpočetním a simulačním prostředím MATLAB & Simulink formou praktických ukázek. Účastníci si budou moci prezentované příklady za asistence přednášejícího sami vyzkoušet. Během workshopu bude stále místo pro Vaše dotazy.
Samozřejmostí jsou informační materiály pro každého účastníka.
Účast na workshopu je ZDARMA.

© HUMUSOFT 1991 - 2019