to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Prediktívna údržba v prostredí MATLAB a Simulink
Seminár MATLAB
Datum:7.11.2019 (štvrtok), 8:45~11:30
Místo:AF1A2, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovenská republika
Vstupné:Zadarmo
Přednášející:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Jazyk:Slovenčina
picture
Správna a spoľahlivá práca zariadení je dôležitou súčasťou výrobných procesov. Významnú úlohu pri chode zariadení zohráva ich efektívna údržba. Znalosť momentu v ktorom je potrebné vykonať údržbu je pri prevádzke kľúčová. Moderné metódy dokážu odhadnúť čas, kedy je vhodné údržbu uskutočniť.
Seminár vás prevedie možnosťami prediktívnej údržby vo výpočtovom prostredí MATLAB.
Program
8:45Registrácia
9:00Otvorenie
9:05Prediktívna údržba v prostredí MATLAB a Simulink – 1. časť
  • - Čo je to prediktívna údržba
  • - Prístup k dátam
  • - Predspracovanie dát, výber a extrakcia indikátorov stavu
  • - Klasifikácia príčiny poruchového stavu, zostávajúca životnosť zariadenia
10:15Prestávka
10:30Prediktívna údržba v prostredí MATLAB a Simulink – 2. časť
  • - Zostávajúca životnosť zariadenia – 2. časť
  • - Nasadenie algoritmov a modelov do prevádzky
11:30Záver, diskusia, licencie

© HUMUSOFT 1991 - 2019