to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Možnosti využití softwaru MATLAB k tvorbě publikačních výstupů, interaktivních výukových materiálů a automatizovaných reportů
Využití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů
Datum:1.3.2022 (úterý), od 13:00 (45 min.)Nemůžete se zúčastnit? Alternativní termín je 2.3.2022 od 17 hod. >>
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Anna Tocháčková (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
Co je online seminář?
Online seminář nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.
picture
Zaměření online semináře
Online seminář Vás seznámí s nástrojem MATLAB a jeho možnostmi formou praktických ukázek a živé diskuse v rámci neformálního virtuálního setkání. Seminář Vás seznámí s nástroji prostředí MATLAB pro přípravu výstupů vašich algoritmů do publikační podoby. Nejprve si stručně ukážeme tvorbu interaktivních dokumentů v nástroji LiveEditor.
Dále si předvedeme vybrané způsoby, kterými lze v MATLABu vizualizovat dvourozměrná i vícerozměrná data, a zaměříme se na úpravy těchto vizualizací. Ukážeme si, jak grafy exportovat v požadované kvalitě. V závěru semináře představíme MATLAB Report Generator, který umožňuje automatizovaně sestavovat celý dokument při opakovaném spouštění algoritmu v závislosti na vstupních datech.
Jak se připojit
Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení.
Program
13:00Úvod
13:05Live Editor
  • - Tvorba interaktivních výpočetních dokumentů
13:10Tvorba publikačních výstupů
  • - Vizualizace dvourozměrných a vícerozměrných dat
  • - Úprava grafů
  • - Export grafů v publikační kvalitě
13:40Report Generator
  • - Automatizovaná tvorba zpráv
13:45Závěr, diskuze, dotazy
Seminář je určen především doktorandům a studentům vysokých škol a akademickým pracovníkům, kteří mají zájem dozvědět se o nástrojích, které MATLAB nabízí pro tvorbu publikačních výstupů.