to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Camp 2022
  • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace?
  • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL?
  • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi?
  • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty?
  • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?
9. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Datum:8.-9.9.2022 (čtvrtek až pátek), registrace od 8:30
Místo:Hotel Rakovec, Brněnská přehrada, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Marco Rossi, MathWorks
rossi
Marco Rossi je členem skupiny EMEA EDU Market & Business Development společnosti MathWorks. Po studiu leteckého inženýrství na Sapienza Universitá di Roma pracoval 5 let jako výzkumný pracovník na Technische Universität Dresden. Na této škole také získal titul PhD v oboru strojní inženýství za výzkum v oblasti chytrých polymerů. V současné době se Marco věnuje podpoře využití nástrojů MATLAB a Simulink ve výzkumu a výuce na vysokých školách v EMEA regionu.
Mauro Fusco, MathWorks
fusco
Mauro Fusco is an application engineer at MathWorks in Eindhoven. He specializes in supporting customers in aerospace, automotive and machinery industries for the establishment of Design Automation workflows. Modelling, simulation, testing and implementation through automatic code generation whilst conforming to international standards are key aspects of his work.
Before joining MathWorks, he worked at the Dutch Organization for Applied Research, TNO, focusing on the domain of Controls for Cooperative and Autonomous Driving. Mauro has a Masters in Automation Engineering from the University of Naples Federico II, during which time he conducted research at Eindhoven University of Technology. His technical expertise lies in the areas of Control Theory, Nonlinear and Network Control and their implementation.
Martin Šiler, Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i.
Siler
Martin Šiler je výzkumným pracovníkem ÚPT AVČR v oddělení Mikrofotoniky. Je absolventem oboru fyzika (Mgr. a Ph.D.) na Přírodovědecké fakultě MU Brno. Věnuje se především návrhu a vyhodnocení komplexních experimentů v oblasti optických manipulací a laserové spektroskopie. S prostředím MATLAB a programem COMSOL pracuje od roku 2005.
Jakub Zábojník, Continental Barum s.r.o.
zabojnik
Vystudoval jsem Fakultu Strojního Inženýrství VUT v Brně. Pracuji 3 roky na pozici Test Engineer na oddělení Zkušebny pneu v Otrokovicích, která je součástí R&D. Podílíme se tak na vývoji a testování pneumatik. V posledních letech se s kolegou jako neprogramátoři věnujeme také vývoji softwarových nástrojů pro naše oddělení a kolegy z Německa a USA.
Radek Papoušek, Continental Barum s.r.o.
papousek
Vystudoval jsem FJFJ ČVUT v Praze obor Matematické modelování. Pracuji již 10 let na pozici Test Engineer na oddělení Zkušebny pneu v Otrokovicích, která je součástí R&D. Podílíme se tak na vývoji a testování pneumatik. V posledních letech se s kolegou jako neprogramátoři věnujeme také vývoji softwarových nástrojů pro naše oddělení a kolegy z Německa a USA.
Filip Šroubek, ÚTIA AV ČR
Sroubek
Filip Šroubek vystudoval informatiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Po ukončení doktorátu na Matematicko-fyzikální fakultě UK působil dva roky na Institutu Optiky v Madridu. Díky prestižnímu Fulbrightovu stipendiu následně strávil rok na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz. V současné době je na vedoucí vědecké pozici v oddělení zpracování obrazové informace na Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR. Zároveň přednáší a vede studenty na obou svých alma mater.
Patrik Kováčik, Žilinská univerzita v Žiline
Kovacik
Patrik Kováčik je študent Žilinskej Univerzity na Katedre aplikovanej mechaniky a zakladateľ YouTube kanála "Materiály pre strojárov". Žil 7 rokov v Kanade a vyštudoval letecko-vesmírne inžinierstvo na holandskej technickej univerzite v Delfte, odkiaľ sa rozhodol vrátiť na Slovensko a pokračovať tu v štúdiu. Medzi jeho záujmy patrí najmä tvorba vzdelávacích videí, doučovanie vysokoškolských predmetov a programovanie v MATLABe.
Jan Daněk, Humusoft
danek
Jan Daněk je ředitelem společnosti Humusoft. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Mezi jeho odborné zájmy patří simulace podnikových procesů a vizualizace dynamických systémů v prostředí virtuální reality.
Jiří Sehnal, Humusoft
sehnal
Jiří Sehnal je technickým ředitelem společnosti Humusoft. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Má více než 25 let zkušeností s prostředím MATLAB a ve společnosti Humusoft pracuje od jejího založení. Podílí se na vývoji a technické podpoře aplikací pro práci v reálném čase a je produktovým manažerem dSPACE.
Jaroslav Jirkovský, Humusoft
jirkovsky
Jaroslav Jirkovský je zaměstnancem společnosti Humusoft, kde pracuje patnáctým rokem na pozici aplikačního inženýra. Je absolventem magisterského studia oboru Přístrojová a řídicí technika a doktorského studia oboru Technická kybernetika, obojí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. S prostředím MATLAB a Simulink aktivně pracuje od roku 2003.
Martin Foltin, Humusoft
foltin
Martin Foltin vedie štvrtým rokom pobočku Humusoft na Slovensku. Získal tituly Ing. a PhD. v odbore Automatizácia na FEI STU v Bratislave. Roky pôsobil na FEI STU ako výskumník, pedagóg a na záver ako prodekan. Dnes sa okrem iného venuje facebookovej skupine MATLAB a Simulink (SK CZ). V ostatnom roku prepadol vývoju projektov na Arduine v spojení s MATLABom a ThingSpeak. V tomto čase sa intenzívne venuje propagácii nových Campus-Wide licencí na univerzitách STU a UNIZA.
Martina Mudrová, Humusoft
mudrova
Martina Mudrová je ve společnosti HUMUSOFT odpovědná za rozvoj využití nástroje MATLAB na českých vysokých školách. Je absolventkou oboru Automatizované systémy řízení na VŠCHT v Praze, tamtéž absolvovala rovněž doktorské studium v oboru Technická kybernetika. Mezi její odborné zájmy patří metody zpracování obrazu.
Michal Blaho, Humusoft
blaho
Michal Blaho pracuje v spoločnosti Humusoft ako aplikačný inžinier pre Slovenskú republiku. Je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzi jeho hlavné odborné záujmy patrí modelovanie systémov, riadenie systémov, low-cost hardvér a generovanie kódu.
Martin Kožíšek, Humusoft
kozisek
Martin Kožíšek pracuje ve společnosti Humusoft jako produktový manažer pro software COMSOL Multiphysics a COMSOL Server. Dříve působil jako výzkumník v Ústavu termomechaniky AV ČR. Je absolventem oboru Matematické modelování v technice na fakultě strojní ČVUT v Praze.
Anna Tocháčková, Humusoft
tochackova
Anna Tocháčková pracuje ve společnosti Humusoft jako aplikační inženýr pro MATLAB. Absolvovala obor Základní a speciální anorganické technologie na fakultě chemické technologie VŠCHT Praha, kde se věnovala studiu toku plynů ve vodíkových palivových článcích typu PEM.
Lubor Zháňal, Humusoft
zhanal
Lubor Zháňal pracuje ve společnosti Humusoft jako softwarový vývojář. Studoval na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Mezi jeho odborné zájmy patří multibody simulace, 3D grafika a rotační spalovací motory.
Radko Kozakovič, Humusoft
Kozakovic
Radko Kozakovič pracuje jako aplikační inženýr pro software COMSOL Multiphysics. Vystudoval obor Aplikovaná mechanika na Fakultě strojní STU v Bratislavě, kde úspěšně dokončil doktorské studium. Radko má bohaté zkušenosti ze strojního průmyslu, kde roky pracoval jak FEM analytik v oboru potravinářských technologií a následně jako vedoucí CAE oddělení ve společnosti zaměřené na vývoj a výrobu těžké zemědělské techniky.
Tomáš Fridrich, Humusoft
Fridrich
Tomáš Fridrich pracuje ve společnosti Humusoft jako aplikační inženýr pro dSPACE. Absolovoval obor Multimediální technika na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.