to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Camp 2023
  • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace?
  • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL?
  • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi?
  • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty?
  • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?
10. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Datum:7.-8.9.2023 (čtvrtek až pátek), registrace od 8:30
Místo:Hotel Rakovec, Brněnská přehrada, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Michal Blaho, Humusoft
blaho
Michal Blaho pracuje v spoločnosti Humusoft ako aplikačný inžinier pre Slovenskú republiku. Je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzi jeho hlavné odborné záujmy patrí modelovanie systémov, riadenie systémov, low-cost hardvér a generovanie kódu.
Jan Daněk, Humusoft
danek
Jan Daněk je ředitelem společnosti Humusoft. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Mezi jeho odborné zájmy patří simulace podnikových procesů a vizualizace dynamických systémů v prostředí virtuální reality.
Martin Foltin, Humusoft
foltin
Martin Foltin vedie štvrtým rokom pobočku Humusoft na Slovensku. Získal tituly Ing. a PhD. v odbore Automatizácia na FEI STU v Bratislave. Roky pôsobil na FEI STU ako výskumník, pedagóg a na záver ako prodekan. Dnes sa okrem iného venuje facebookovej skupine MATLAB a Simulink (SK CZ). V ostatnom roku prepadol vývoju projektov na Arduine v spojení s MATLABom a ThingSpeak. V tomto čase sa intenzívne venuje propagácii nových Campus-Wide licencí na univerzitách STU a UNIZA.
Tomáš Fridrich, Humusoft
Fridrich
Tomáš Fridrich pracuje ve společnosti Humusoft jako aplikační inženýr pro dSPACE. Absolovoval obor Multimediální technika na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.
Jaroslav Jirkovský, Humusoft
jirkovsky
Jaroslav Jirkovský je zaměstnancem společnosti Humusoft, kde pracuje patnáctým rokem na pozici aplikačního inženýra. Je absolventem magisterského studia oboru Přístrojová a řídicí technika a doktorského studia oboru Technická kybernetika, obojí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. S prostředím MATLAB a Simulink aktivně pracuje od roku 2003.
Radko Kozakovič, Humusoft
Kozakovic
Radko Kozakovič pracuje jako aplikační inženýr pro software COMSOL Multiphysics. Vystudoval obor Aplikovaná mechanika na Fakultě strojní STU v Bratislavě, kde úspěšně dokončil doktorské studium. Radko má bohaté zkušenosti ze strojního průmyslu, kde roky pracoval jak FEM analytik v oboru potravinářských technologií a následně jako vedoucí CAE oddělení ve společnosti zaměřené na vývoj a výrobu těžké zemědělské techniky.
Martin Kožíšek, Humusoft
kozisek
Martin Kožíšek pracuje ve společnosti Humusoft jako produktový manažer pro software COMSOL Multiphysics a COMSOL Server. Dříve působil jako výzkumník v Ústavu termomechaniky AV ČR. Je absolventem oboru Matematické modelování v technice na fakultě strojní ČVUT v Praze.
Martina Mudrová, Humusoft
mudrova
Martina Mudrová je ve společnosti HUMUSOFT odpovědná za rozvoj využití nástroje MATLAB na českých vysokých školách. Je absolventkou oboru Automatizované systémy řízení na VŠCHT v Praze, tamtéž absolvovala rovněž doktorské studium v oboru Technická kybernetika. Mezi její odborné zájmy patří metody zpracování obrazu.
Jiří Sehnal, Humusoft
sehnal
Jiří Sehnal je technickým ředitelem společnosti Humusoft. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Má více než 25 let zkušeností s prostředím MATLAB a ve společnosti Humusoft pracuje od jejího založení. Podílí se na vývoji a technické podpoře aplikací pro práci v reálném čase a je produktovým manažerem dSPACE.
Anna Tocháčková, Humusoft
tochackova
Anna Tocháčková pracuje ve společnosti Humusoft jako aplikační inženýr pro MATLAB. Absolvovala obor Základní a speciální anorganické technologie na fakultě chemické technologie VŠCHT Praha, kde se věnovala studiu toku plynů ve vodíkových palivových článcích typu PEM.
Lubor Zháňal, Humusoft
zhanal
Lubor Zháňal pracuje ve společnosti Humusoft jako softwarový vývojář. Studoval na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Mezi jeho odborné zájmy patří multibody simulace, 3D grafika a rotační spalovací motory.