to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Reinforcement Learning Toolbox
picture
Návrh a učení strategií (policies) s využitím metody reinforcement learning
Reinforcement Learning Toolbox poskytuje funkce a bloky pro učení strategií s využitím reinforcement learning algoritmů, včetně DQN, A2C a DDPG. Naučené strategie můžete použít k implementaci regulátorů a rozhodovacích algoritmů pro komplexní systémy, jako jsou roboti a autonomní systémy. K implementaci strategií lze využít hluboké neuronové sítě, polynomy nebo lookup tabulky.
Učení strategií je založeno na komunikaci s prostředím. Pro reprezentaci prostředí lze použít modely MATLABu nebo Simulinku. Můžete vyhodnocovat algoritmy, experimentovat s nastaveními hyperparametrů a monitorovat průběh učení. Pro zlepšení výkonu lze simulace spouštět paralelně na cloudu, počítačových clusterech a GPU kartách (pomocí aplikačních knihoven Parallel Computing Toolbox a MATLAB Parallel Server).
Prostřednictvím otevřeného formátu ONNX™ lze stávající strategie importovat z nástrojů TensorFlow™ Keras a PyTorch (s pomocí aplikační knihovny Deep Learning Toolbox). Dále lze generovat optimalizovaný kód C, C ++ a CUDA pro nasazení naučených strategií na mikrokontroléry a GPU karty.
Aplikační knihovna obsahuje referenční příklady použití metody reinforcement learning k návrhu regulátorů pro robotiku a aplikací autonomního řízení vozidel.
Články na blogu
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
5.10.2022, od 17:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOd prípravy dát po spracovanie signálov
11.10.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
12.10.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
25.10.2022, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářTvorba interaktívnych grafických aplikácií v prostredí MATLAB
26.10.2022, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářTvorba interaktívnych grafických aplikácií v prostredí MATLAB
8.11.2022, od 13:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářPrediktivní analytika, detekce anomálií a visuální inspekce
9.11.2022, od 17:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářPrediktivní analytika, detekce anomálií a visuální inspekce
29.11.2022, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářParalelní výpočty a big data v prostředí MATLAB
30.11.2022, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářParalelní výpočty a big data v prostředí MATLAB
10.1.2023, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOpen Science s prostředím MATLAB
11.1.2023, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOpen Science s prostředím MATLAB
31.1.2023, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářZpracování obrazu v medicínských a přírodovědných aplikacích
1.2.2023, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářZpracování obrazu v medicínských a přírodovědných aplikacích
21.2.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
22.2.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích