to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Výukové modelypictureKontaktovat prodejce
Výukové modely
HUMUSOFT vyrábí výukové modely pro výuku teorie řízení. Při práci s těmito modely mohou studenti uplatnit své teoretické znalosti přímo na experimentech se skutečnými dynamickými systémy. Tento způsob práce je důležitý pro rozvoj inženýrského citu studentů.
Prodej v České republice a na Slovensku zajišťuje přímo HUMUSOFT s.r.o.
picture
picture
Všechny systémy jsou řízeny osobním počítačem a jsou dodávány s ukázkovými regulátory realizovanými v prostředí Windows a Simulink Desktop Real-Time. Spolu s modelem obdrží uživatel podrobnou technickou a výukovou dokumentaci s odpovídajícími matematickými modely studovaných soustav a návody k doporučeným experimentům. K dispozici jsou zdrojové kódy, které usnadňují tvorbu uživatelských aplikací a regulátorů. Systémy jsou přístupné přímo z prostředí programu MATLAB a Simulink v reálném čase. To umožňuje provádět i ty nejnáročnější experimenty, jako jsou identifikace systémů, odhad stavů a návrh adaptivních, nelineárních, fuzzy a na neuronových sítích založených regulátorů.
Unikátní vlastností modelů je pružnost v přístupu k hardwaru prostřednictvím produktu Simulink Desktop Real-Time. Modely je možné řídit s použitím Simulink Desktop Real-Time. Vzhledem k otevřené filozofii Simulink Desktop Real-Time jej lze navíc použít i samostatně jako obecný prostředek pro řízení a sběr dat. Například je možné použít Simulink Desktop Real-Time, spolu s USB kamerou a multifunkční vstupně-výstupní kartou, které jsou součástí modelu CE151 Kulička na plošině, na experimenty se zpracováním obrazu v reálném čase. Modely lze řídit v prostředí Simulink i produktem Simulink Desktop Real-Time společnosti MathWorks.
picture Příklad regulátoru systému CE 151 kulička na ploše realizovaného v prostředí programu Simulink.