Migrácia Python z verzie 2.7 na 3.6

radar test

Python migrácia

Python je jedným z kľúčových programovacích jazykov dSPACE produktov. Python komunita oznámila ukončenie Python 2.7.x v apríli 2020. Keďže podpora Python 2 sa končí s týmto dátumom, budú dSPACE nástroje od verzie 2018-B používať aktuálnu verziu, Python 3. Zákazníci samozrejme dostanú komplexnú podporu pre svoj proces migrácie. Informácie o zmenách medzi Python 2.7 a Python 3.6, ako aj poznámky o migrácii pre nástroje dSPACE nájdete v dokumente:

download: Migrating Python from 2.7 to 3.6

Jana Sárená (HUMUSOFT), 4.5.2018