to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Akce a události
Filtr pro zobrazení specifických okruhů akcí:
11.5.2021, od 13:00 do 14:30, Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářDátová analytika v prostredí MATLAB
12.5.2021, od 17:00 do 18:30, Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářDátová analytika v prostredí MATLAB
9.-10.9.2021, registrace od 8:30, Brněnská přehrada
matlab comsolkonferenceTechnical Computing Camp 2021