to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Akce a události
Filtr pro zobrazení specifických okruhů akcí:
15.4.2020, od 14:00 (105 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabworkshopNávrh a ladění řídicích systémů metodou Model-Based Design
16.4.2020, od 14:00 (120 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
comsolseminářSimulace elektromagnetických polí v COMSOL Multiphysics
29.4.2020, od 14:00 (105 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabworkshopMATLAB a Simulink pro začátečníky a mírně pokročilé
13.5.2020, Stuttgart, Germany
matlabkonferenceAUTOMOTIVE CONFERENCE 2020
10.-11.9.2020, registrace od 8:30, Brněnská přehrada
matlab comsolkonferenceTechnical Computing Camp 2020