MATLAB

  Vyberte školení, o které máte zájem a pokračujte v přihlášení. V případě zájmu o jiný termín nás kontaktujte.

 • MATLAB • ŠKOLENÍ • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha;

  play_arrowMATLAB I - Správa dat, výpočty, grafy a programování

  • úvod do prostředí MATLAB - MATLAB Desktop, dokumentace
  • data a proměnné v MATLABu - skalár, vektor, matice
  • operace s proměnnými, logické funkce, volání výpočetních funkcí
  • práce s textovými řetězci
  • import a export dat
  • tvorba skriptů - vytvoření, spuštění, rozdělení do sekcí, debugging, Live Editor
  • tvorba grafů - 2-D grafy, 3-D grafy
  • interaktivní nástroje pro úpravu grafů
  • vykreslení více grafů v jenom okně
  • řízení toku programu - if, for, while, switch-case
  • úvod do tvorby uživatelských funkcí
  • publikování skriptů a funkcí - publish

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • certifikát o absolvování
  standradní cena Kč / 1 osoba 4 300,- (5 203,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 3 500,- (4 235,- s DPH)
  * školení je akreditováno v systému DVPP MŠMT
 • MATLAB • ŠKOLENÍ • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha;

  play_arrowMATLAB II - Rozsáhlejší aplikace a pokročilá grafika

  • pokročilé datové typy - datum a čas, cell array, struktura, categorical, sparse
  • tabulky - datový typ table, práce s tabulkami
  • tvorba uživatelských funkcí v MATLABu - deklarace, argumenty, volání, debugging
  • speciální typy proměnných - globální, perzistentní
  • funkce s proměnným počtem parametrů
  • lokální funkce a vnořené funkce
  • function handle, anonymní funkce
  • pokročilé ovládaní grafiky - systém Handle Graphics
  • podrobné nastavení grafických objektů - figure, axes, čára, plocha
  • rastrová grafika v MATLABu - načítání a ukládání obrázků, práce s obrázky
  • úvod do tvorby grafických aplikací v MATLABu

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • certifikát o absolvování
  standradní cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  * školení je akreditováno v systému DVPP MŠMT
 • MATLAB • ŠKOLENÍ • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha;

  play_arrowMATLAB III - Zvyšování výkonu, tvorba GUI a OOP

  • analýza výpočetního výkonu - měření doby výpočtu, profiler
  • techniky pro zvýšení výpočetního výkonu - předalokace dat, vektorizace
  • objektový přístup k programování v MATLABu (OOP)
  • definice tříd, tvorba objektů
  • proměnné, metody a jejich atributy
  • dědičnost
  • tvorba grafických aplikací (Apps, GUIs) v MATLABu
  • vytváření grafických aplikací v nástroji App Designer
  • programování grafických aplikací pomocí příkazů

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • certifikát o absolvování
  standradní cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • MATLAB • ŠKOLENÍ • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha;

  play_arrowSimulink I - Modelování dynamických systémů

  • úvod do prostředí Simulink
  • základní postup při modelování dynamických systémů
  • práce s editorem simulačních schémat
  • knihovny bloků, jejich význam, nastavení a využití
  • simulace modelů - spouštění, ovládání simulace, krokování
  • simulační algoritmy - princip, přehled metod, volba vhodné metody
  • tvorba hierarchických modelů - subsystémy
  • tvorba uživatelských bloků - maskování subsystémů, předávání parametrů
  • tvorba uživatelských knihoven

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • certifikát o absolvování
  standradní cena Kč / 1 osoba 4 300,- (5 203,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 3 500,- (4 235,- s DPH)
  * školení je akreditováno v systému DVPP MŠMT
 • MATLAB • ŠKOLENÍ • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha;

  play_arrowSimulink II - Rozsáhlejší modely, výkon, programování

  • parametrizace modelů v Simulinku
  • systémy se specifickým chováním - atomické, triggerované, podmíněné
  • modelování variant v rámci modelů
  • vzájemné volání modelů (model referencing)
  • parametrizace volaných modelů
  • zobrazení závislostí modelů a knihoven, export závislých souborů
  • zvýšení výkonnosti simulace - akcelerace, Model Advisor, Profiler
  • nástroje pro ladění modelů v Simulinku, algebraické smyčky
  • ovládání simulace z příkazové řádky, dávkové simulace, callbacky
  • s-funkce v jazyce MATLAB a C - princip tvorby, volání ze Simulinku

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • certifikát o absolvování
  standradní cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • COMSOL

  Vyberte školení, o které máte zájem a pokračujte v přihlášení. V případě zájmu o jiný termín nás kontaktujte.

 • COMSOL • ŠKOLENÍ • PREZENČNĚ • 2 dny, od 9:00 do 16:00, Praha;

  play_arrowCOMSOL Multiphysics I (dvoudenní školení)

  První den

  • úvod do metody konečných prvků
  • seznámení s grafickým uživatelským rozhraním
  • základní principy ovládání
  • pracovní postup při vytváření modelu
  • co indikují jednotlivé značky u uzlu
  • tvorba geometrie
  • základy síťování
  • proč a jak definujeme parametry a proměnné

  Druhý den

  • práce s výsledky
  • operátory, proměnné a sondy
  • základy používání funkcí (globální & lokální)
  • multifyzikální modelování
  • základní porozumění solverům

  Získáte také:

  • tištěné školicí materiály
  • certifikát o absolvování
  standradní cena Kč / 1 osoba 7 700,- (9 317,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 5 900,- (7 139,- s DPH)
 • COMSOL • ŠKOLENÍ • PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha;

  play_arrowCOMSOL Multiphysics II

  • nadstavbový modul CAD Import Module - import geometrie z externích CAD systémů
  • možnosti opravy a úpravy importované geometrie
  • pokročilé nástroje pro tvorbu a úpravy sítě

  Získáte také:

  • tištěné školicí materiály
  • certifikát o absolvování
  standradní cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • dSPACE

  Vyberte školení, o které máte zájem a pokračujte v přihlášení. V případě zájmu o jiný termín nás kontaktujte.

 • DSPACE • ŠKOLENÍ • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 17:00, Praha;

  play_arrowdSPACE ControlDesk

  domluvou
  • úvod do prostředí ControlDesk
  • práce s instrumenty
  • meření dat
  • zaznemenávání signálů
  • Signal Editor - elementární ovládání

  Získáte také:

  • elektronické školící materiály
  • materiály ze cvičení
  • certifikát o absolvování

  Pro koho je školení určeno:

  • uživatelé začínající s ControlDekem
  • testery
  standradní cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
 • DSPACE • ŠKOLENÍ • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 17:00, Praha;

  play_arrowdSPACE AutomationDesk

  domluvou
  • úvod do AutomationDesku
  • základní testování a vyhodnocování testů
  • vytváření testů pomocí Sequence Builderu
  • knihovna s předefinovanými testy
  • přístup k dSPACE hardwaru (XIL API)
  • signal-based testování

  Získáte také:

  • elektronické školící materiály
  • materiály ze cvičení
  • certifikát o absolvování

  Pro koho je školení určeno:

  • uživatele, kteří chtějí automatizováním testů zvýšit produktivitu testování

  Předpokládané znalosti:

  • předchozí zkušenosti s ControlDeskem
  standradní cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
 • DSPACE • ŠKOLENÍ • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 17:00, Praha;

  play_arrowdSPACE ConfigurationDesk

  domluvou
  • představení hardwaru SCALEXIO
  • úvod do prostředí ConfigurationDesk
  • základní postup při vytváření aplikace
  • implementace I/O
  • práce se přerušeními
  • build aplikace

  Získáte také:

  • elektronické školící materiály
  • materiály ze cvičení
  • certifikát o absolvování

  Pro koho je školení určeno:

  • pro nové uživatele dSPACE SCALEXIO nebo MicroAutoBox III
  • pro vývojáře real-time aplikací

  Předpokládané znalosti:

  • základní znalosti s MATLABem a Simulinkem
  standradní cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
 • DSPACE • ŠKOLENÍ • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 17:00, Praha;

  play_arrowdSPACE Bus Manager

  domluvou
  • představení rozhraní Bus Manager
  • vytvoření nové bus konfigurace
  • propojení s behaviorálním modelem
  • rozšířené možnosti editace zpráv

  Získáte také:

  • elektronické školící materiály
  • materiály ze cvičení
  • certifikát o absolvování

  Pro koho je školení určeno:

  • uživatele pracující CAN/LIN sběrnicemi na platformě SCALEXIO

  Předpokládané znalosti:

  • základní znalosti s MATLABem a Simulinkem
  • předchozí zkušenosti s ControlDeskem a ConfigurationDeskem
  standradní cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
 • DSPACE • ŠKOLENÍ • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 17:00, Praha;

  play_arrowdSPACE FPGA

  domluvou
  • seznámení s FPGA technologii
  • dSPACE FPGA Blockset
  • tvorba a build FPGA aplikace
  • dSPACE knihovna XSG Utils

  Získáte také:

  • elektronické školící materiály
  • materiály ze cvičení
  • certifikát o absolvování

  Pro koho je školení určeno:

  • vyvojáři FPGA aplikací

  Předpokládané znalosti:

  • předchozí zkušenosti s MATLABEM, Simulinkem, ConfigurationDeskem a ControlDeskem
  standradní cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH), školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
HUMUSOFT Training Center
HUMUSOFT Training Center
HUMUSOFT Training Center

Prezenční školení

Místo konání

 • MATLAB Training Center - Pobřežní 20, 186 00 Praha 8.

Délka jednotlivých kurzů

 • 1 den, od 9:00 do 16:00 hod. (2 dny COMSOL Multiphysics I).

Počet účastníků

 • 3 až 10 osob, pro každého účastníka zajištěno samostatné pracoviště.
 • V uvedených cenách je zahrnuto občerstvení a oběd pro každého účastníka školení.

Online školení

Jak školení probíhá?

 • Výklad lektora je přenášen online prostřednictvím Cisco Webex.
 • Obsahově se shoduje s prezenčním školením.
 • Účastníci sledují výklad a zároveň aktivně pracují v prostředí MATLAB (v případě potřeby poskytneme zkušební licenci).

Délka jednotlivých kurzů

 • 1 den, od 9:00 do 16:00 hod.

Privátní školení

Místo konání

Školení je možné uspořádat:

Cena, termín a místo konání bude předmětem dohody.

Délka jednotlivých kurzů

 • 1 den (2 dny COMSOL Multiphysics I)
 • obvykle od 9:00 do 16:00 hod (možné posunutí času dle dohody).

Tématická školení

 • Po dohodě je možné sjednat tématická školení na Vámi požadovaná témata, nad rámec standardních školení.

Množstevní slevy

 • 1 - 2 osoby ... 0 %
 • 3 osoby ... 10 %
 • 5 - 6 osob ... 20 %
 • 7 a více osob ... 25 %

Slevy nabízíme při objednávce pro více účastníků jednotlivých kurzů ze stejného pracoviště (pro získání slevy prosím objednávejte hromadnou objednávkou - info@humusoft.cz).

Pro výpočet slevy je rozhodný počet účastníků na každém jednotlivém kurzu. Slevy se neposkytují za návaznost a nevztahují se na privátní školení.

Podmínky

Platební podmínky

 • Faktura (splatnost 14 dní) - prosíme pošlete podepsanou firemní objednávku (faxem 284 011 740, poštou, emailem: info@humusoft.cz).
 • Platba předem 1. Varianta - platba kartou (pošleme Vám proforma fakturu a link pro úhradu kartou on-line).
 • Platba předem 2. Varianta - bankovní převod (pošleme Vám proforma fakturu, na základě které můžete provést příkaz k úhradě).

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21 %!

Storno podmínky

Bezplatné storno školení přijímáme e-mailem (info@humusoft.cz) nejpozději do 3 pracovních dnů před začátkem školení.

Stornopoplatky po uplynutí této lhůty se účtují ve výši 100 % ceny školení včetně DPH.

Změna účastníka je bezplatná, stejně jako možnost výměny za jiný termín školení nebo jiné školení ve stejné hodnotě - nutno hlásit minimálně jeden pracovní den před začátkem školení.