30 let společnosti HUMUSOFT s.r.o.

15.11.2021 uplyne 30 let od založení naší společnosti.

Kopie původního výpisu

Kopie původního výpisu z podnikového rejstříku společnosti Humusoft s.r.o.

V roce 1991 se pět spolužáků z Fakulty elektrotechnické ČVUT rozhodlo, že založí společnost pro výrobu a prodej technického a programového vybavení.

Počáteční portfolio nabízených produktů bylo tvořeno zejména na zakázku vyvinutými zařízeními, která na našem trhu nebyla k dostání a kde mohli moji kolegové – špičkoví vývojáři HW a SW – uplatnit svoje schopnosti. Takto jsme vyvinuli miniaturní časomíru pro sportovní závody, pumpy do chromatografů, převodník RS232 na proudovou smyčku, synchronní nullmodem a další jednoúčelová zařízení. Začátku devadesátých let odpovídala i skladba vyvíjeného programového vybavení – vysoká cena matematických koprocesorů osobních počítačů vyvolala potřebu vyvinout SW emulátor koprocesoru Intel 80287 (programy, které vyžadovaly koprocesory, sice běžely velmi pomalu, ale aspoň se spustily), z nespokojenosti nad nabídkou účetních programů vznikla potřeba vývoje našeho vlastního účetního programu Skrblík, který pro svou interní potřebu používáme dosud.

První produkty

Z titulních stránek příruček našich prvních produktů

První inzerát

První inzerát o velikosti 40×27 mm, uveřejněný v inzertním časopise Annonce

V prvních letech existence společnosti jsme zkoušeli různé aktivity od prodeje průmyslových PC a satelitní komunikace až po lokalizaci software, velmi brzy se však vyprofilovalo zaměření, které souviselo s oborem, který jsme vystudovali a které se nám daří rozvíjet i v současnosti: SW a HW nástroje v oblasti řídicí techniky, technických výpočtů a simulací.

První WWW stránky

První verze našich WWW stránek

Invex 93

Náš stánek na veletrhu Invex 93

Co se týče vlastních HW produktů, postupně jsme vyvinuli tři modely pro výuku teorie řízení – CE 150 Helicopter, CE 151 Ball&Plate a CE 152 Magnetic Levitation. Pro jejich sestavení bylo třeba vyvinout celou řadu poměrně pokročilých komponentů, které jsme nabízeli a nabízíme i samostatně – Frame Grabber FG 201 (zařízení pro digitalizaci obrazu), výkonový servozesilovač SA 301 a měřicí karty (první v řadě byla AD 512, dosud nejnovější je MF 644).

CE 150

Foto výukového modelu CE 150 Helicopter z katalogu firmy TecQuipment

Celou historií naší společnosti se prolíná jedno klíčové slovo – MATLAB. Možnosti tohoto skvělého prostředí pro technické výpočty a simulace jsme odhadli okamžitě, jak jsme měli možnost se s ním během studia seznámit. Již v roce 1992 jsme vstoupili do jednání se společností MathWorks o zastoupení a stali jsme se jejich výhradním distributorem pro Československo. Všechny nástroje, které v současné době podporujeme, nějakým způsobem spolupracují s prostředím MATLAB/Simulink a jejich uživatelé mohou využívat synergie, které toto spojení nabízí. Naše výukové modely již od počátku podporovaly práci v MATLABu a Simulinku. K tomu byl vyvinut Real Time Toolbox (nyní Simulink Desktop Real-Time) pro simulaci modelů v reálném čase. Tento toolbox se jako jeden z mála externě vyvíjených toolboxů dostal do základní distribuce společnosti MathWorks. Později jsme tento úspěch zopakovali ještě jednou s nástrojem Virtual Reality Toolbox (nyní Simulink 3D Animation).

MATLAB 4.2

MATLAB 4.2 – první verze pro Windows – byl důležitým milníkem na cestě ke globálnímu úspěchu

RT Toolbox

Disketa s demonstrační verzí Real Time Toolboxu

Kromě společnosti MathWorks jsme postupně převzali zastoupení společností ANCOT (zařízení pro analýzu a provoz komunikačních sběrnic), dSPACE (systémy pro simulace v reálném čase), Lanner Group (software pro simulaci podnikových procesů WITNESS) a COMSOL (software pro modelování fyzikálních úloh). Naše výukové modely naopak do celého světa distribuovala společnost TecQuipment.

Ancot 2000

Špičkový model přenosného analyzátoru SCSI sběrnic Ancot Ultra 2000

Partnerství se společnostmi MathWorks, dSPACE a COMSOL tvoří dnes základ všech našich aktivit. Jejich produkty v České republice a na Slovensku nejen prodáváme, ale poskytujeme uživatelům veškeré související služby – školení, technickou podporu, konzultace. Protože se zapojujeme i do vývojových činností, jsme tuto podporu schopni poskytovat sami na velmi dobré úrovni. Vedle toho dále vyvíjíme své vlastní produkty – výukové modely, měřicí karty a výkonné pracovní stanice HeavyHorse. Snažíme se rozvíjet komunitu našich uživatelů tím, že pořádáme tematické semináře a uživatelské konference.

TCP 1993

Seminář MATLAB, 22.6.1993 – 1. ročník konference Technical Computing Prague

TCC 2021

Zpátky do současnosti: Technical Computing Camp 2021, hotel Rakovec na Brněnské přehradě

Velmi si vážíme toho, že na naší dosavadní cestě jsme potkali celou řadu skvělých kolegů, kteří s námi zpravidla svázali podstatnou část svého profesionálního života. Humusoft má nyní téměř 30 zaměstnanců a externích spolupracovníků, průměrná doba zaměstnání je 12 let, a to zejména proto, že rosteme a přibíráme nové kolegy. Naše první kolegyně Ivana Beňová je u nás stále od začátku roku 1994. Od roku 2013 máme pobočku na Slovensku, kterou vede kolega Martin Foltin.

Martin Foltin a Cleve Moler

Vzácné setkání: Martin Foltin a Cleve Moler, jeden ze zakladatelů společnosti MathWorks, Boston 2017

Stejně si vážíme vztahů s vámi, zákazníky a uživateli našich nástrojů. Během třiceti let jsme navázali spolupráci s více než tisícem organizací, z toho je více než osm set domácích – českých a slovenských. Je nám ctí, že můžeme přispět k realizaci vašich plánů, k zefektivnění vašich činností, k podpoře využití moderních výpočetních a simulačních metod v technické praxi, ve vývoji, výzkumu i výuce a studiu. Poznali jsme celou řadu vynikajících odborníků, jejichž práce pro nás vždy bude inspirací do budoucna.

Vážení zákazníci, ať se vám daří, děkujeme za vaši podporu a těšíme se na naši další spolupráci!

Marek Černý, Jiří Sehnal, Petr Byron, Jan Houška, Jan Daněk

Na fotografii z roku 1993

Zleva doprava na fotografii z roku 1993

Podívejte se níže na pár dalších obrázků z historie naší firmy:

Spectrum Interface

Nejstarší dochované zařízení nesoucí značku HUMUSOFT – Interface k počítači ZX Spectrum, který vyvinul Jan Houška již během studií, kolem roku 1987

Spectrum Interface

Z archivu Jiřího Sehnala – první návrhy, plošný spoj a měřicí karty AD 512 a MF 614

SM 902

Synchronní nullmodem SM 902, používaný kromě jiného pro komunikaci SWIFT operací v Investiční a poštovní bance. Dodnes držíme na skladě funkční exemplář, pro případ rychlého servisního zásahu dle tehdy podepsané SLA… ;-)

VRT Manual

Uživatelská příručka první verze Virtual Reality Toolboxu, vydané ještě pod hlavičkou firmy Humusoft

Konference Witness 2002

Výlet účastníků konference Witness 2002 na Devět skal

Loren Shure

V roce 2015 navštívila ČR a SR paní Loren Shure – výrazná postava a první zaměstnanec společnosti MathWorks. Seminář v Masarykově koleji.

Finanční konference 2004

Prof. Osvald Vašíček přednáší na finanční konferenci 2004 v České národní bance

Finanční konference 2011

Od roku 2011 finanční konference pořádáme i ve spolupráci s Národnou bankou Slovenska

Technical Computing Prague 2011

Konference Technical Computing Prague 2011 – 20. výročí společnosti Humusoft

Jan Daněk (HUMUSOFT), 11.11.2021