to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Přehled produktů a jejich zaměření
  • Elektromagnetismus (Electrical) Nadstavbové moduly ve skupině Electrical umožňují modelovat úlohy z oblasti elektromagnetismu nízkých a vysokých frekvencí, šíření světla, MEMS systémů, pomáhají analyzovat nízkoteplotní nejaderná plazmata nebo nabízejí detailní analýzu polovodičových prvků.
  • Strukturální mechanika & akustika (Structural & Acoustics) Nadstavbové moduly v oblasti Strojírenství umožňují simulovat úlohy spjaté s mechanickým namáháním. To znamená simulace konstrukcí s lineárními nebo nelineárními materiály, akustické vlnění anebo řešení úloh, kde se vyskytuje přestup tepla.
  • Mechanika tekutin & sdílení tepla (Fluid & Heat) Moduly z oblasti tekutin pokrývají kompletně mechaniku tekutin od laminárního proudění až po turbulentní, jak jedno fázové tak i více fázové. Simulované tekutiny mohou být jak Newtonovské tak i ne-Newtonovské. Další funkcí je možnost efektivně modelovat a analyzovat rozsáhlé potrubní systémy.
  • Chemie (Chemical) V chemických modulech naleznete předdefinované fyzikální rozhraní pro modelování chemických reakcí, transportu rozpustných látek nebo transportu látek v porézních médiích. Z elektrochemie je možné navrhnout a následně simulovat cykly baterií či palivových článků. Neméně zajímavé jsou simulace procesu galvanizace anebo koroze.
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: