to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Ray Optics Module
picture Na obrázku je zobrazeno trasování paprsků nepolarizovaného světla v Newtonově dalekohledu. Vstupující světlo se odráží od parabolického zrcadla na druhé ploché zrcadlo, které parsky dál odráží do štěrbiny. Tento typ dalekohledu byl vynalezen v roce 1668 Isaacem Newtonem a stále je vyráběn díky jeho nízkým nákladům na sestavení.
Ray Optics Module Je určen specialistům zabývajícím se návrhem mikrovlnných zařízení. Modul je vhodný pro simulaci čoček, interferometrů, laserů, spektrometrů, optických vláken a mnoha dalších aplikací z této oblasti. Vlnová délka je zde mnohem kratší, než je nejmenší detail geometrie simulovaného modelu. S Ray Optics Module jste schopni při zachování minimálních výpočetních nároků vypočítat trajektorii paprsku i na velké vzdálenosti. Samozřejmostí je možnost výpočtu reflexe (odrazu) či refrakce (lomu) na hranicích mezi různými materiály.
Mezi hlavní funkce nového modulu patří:
 • možnosti výpočtu trajektorií paprsků v různých materiálech
 • modelování polychromatického, nepolarizovaného a částečně koherentního světla
Oblasti použití:
 • Kamery / fotoaparáty
 • Zobrazování
 • Interferometry
 • Lasery
 • Systémy čoček
 • Optické součástky
 • Monochromátory
 • Ohřev X-ray paprsky
 • Solární energie
 • Spektrometry
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce:
20.1.2021, od 14:00 (120 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
comsolworkshopPočítačové simulace v gumárenství