to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Vyberte školení, o které máte zájem a pokračujte v přihlášení (v případě zájmu o jiný termín nás kontaktujte):
Školení MATLAB
* Školení je akreditováno v systému DVPP MŠMT.
 • * (online/prezenční) - Školení proběhne prezenčně a zároveň bude vysíláno Online. Účastníci si mohou vybrat, zda přijdou osobně, nebo se připojí vzdáleně k online vysílání (webex).
Školení dSPACE
Školení COMSOL
Prezenční školení
Místo konání
MATLAB Training Center - Pobřežní 20, 186 00 Praha 8.
Délka jednotlivých kurzů
1 den, od 9:00 do 16:00 hod. (2 dny COMSOL Multiphysics I).
Počet účastníků
 • 3 až 10 osob, pro každého účastníka zajištěno samostatné pracoviště.
 • V uvedených cenách je zahrnuto občerstvení a oběd pro každého účastníka školení.
Online školení
Co je online školení pod vedením instruktora?
Online školení pod vedením instruktora se obsahově shoduje s prezenčním školením, pouze probíhá v online podobě prostřednictvím Cisco Webex.
Jak školení probíhá?
Výklad lektora je přenášen online prostřednictvím Cisco Webex.
Účastníci sledují výklad a zároveň aktivně pracují v prostředí MATLAB, které si nainstalují předem na své počítače (v případě, že nedisponujete licencí programu MATLAB, Vám poskytneme pro účely školení bezplatnou zkušební licenci).
Veškeré podklady obdrží účastníci předem v elektronické podobě. Podklady zahrnují přednášku v PDF v českém / slovenském jazyce a dále hotové vypracované verze všech prezentovaných úloh.
Účastnící mohou v průběhu školení kdykoliv konzultovat s lektorem své dotazy.
Jak se připojit?
Pro účast na online školení vyplňte přihlašovací formulář. Nejpozději dva dny před konáním školení obdržíte odkaz na stránku webexu a odkaz ke stažení podkladových materiálů.
Délka jednotlivých kurzů
1 den, od 9:00 do 16:00 hod.
Privátní školení
Místo konání
Školení je možné uspořádat:
Cena, termín a místo konání bude předmětem dohody.
Délka jednotlivých kurzů
1 den (2 dny COMSOL Multiphysics I), obvykle od 9:00 do 16:00 hod (možné posunutí času dle dohody).
Tématická školení
Po dohodě je možné sjednat tématická školení na Vámi požadovaná témata, nad rámec standardních školení.
Ceník školení
Platební podmínky
 • Faktura (splatnost 14 dní) - prosíme pošlete podepsanou firemní objednávku (faxem 284 011 740, poštou, emailem: info@humusoft.cz).
 • Platba předem 1. Varianta - platba kartou (pošleme Vám proforma fakturu a link pro úhradu kartou on-line).
 • Platba předem 2. Varianta - bankovní převod (pošleme Vám proforma fakturu, na základě které můžete provést příkaz k úhradě).
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%!
Popis a ceny jednotlivých kurzů
 • MATLAB I
  Správa dat, výpočetní funkce, tvorba grafů a základy programování
  • úvod do prostředí MATLAB – MATLAB Desktop, dokumentace
  • data a proměnné v MATLABu – skalár, vektor, matice
  • operace s proměnnými, logické funkce, volání výpočetních funkcí
  • práce s textovými řetězci
  • import a export dat
  • tvorba skriptů – vytvoření, spuštění, rozdělení do sekcí, debugging, Live Editor
  • tvorba grafů – 2-D grafy, 3-D grafy
  • interaktivní nástroje pro úpravu grafů
  • vykreslení více grafů v jenom okně
  • řízení toku programu – if, for, while, switch-case
  • úvod do tvorby uživatelských funkcí
  • publikování skriptů a funkcí - publish
  • Získáte také:
   • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 300,- (5 203,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 500,- (4 235,- s DPH)
 • MATLAB II
  Nástroje pro rozsáhlejší aplikace a pokročilá práce s grafikou
  • pokročilé datové typy – datum a čas, cell array, struktura, categorical, sparse
  • tabulky – datový typ table, práce s tabulkami
  • tvorba uživatelských funkcí v MATLABu – deklarace, argumenty, volání, debugging
  • speciální typy proměnných – globální, perzistentní
  • funkce s proměnným počtem parametrů
  • lokální funkce a vnořené funkce
  • function handle, anonymní funkce
  • pokročilé ovládaní grafiky – systém Handle Graphics
  • podrobné nastavení grafických objektů – figure, axes, čára, plocha
  • rastrová grafika v MATLABu – načítání a ukládání obrázků, práce s obrázky
  • úvod do tvorby grafických aplikací v MATLABu
  • Získáte také:
   • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • MATLAB III
  Zvyšování výpočetního výkonu, tvorba grafických aplikací a úvod do OOP
  • analýza výpočetního výkonu – měření doby výpočtu, profiler
  • techniky pro zvýšení výpočetního výkonu – předalokace dat, vektorizace
  • objektový přístup k programování v MATLABu (OOP)
  • definice tříd, tvorba objektů
  • proměnné, metody a jejich atributy
  • dědičnost
  • tvorba grafických aplikací (Apps, GUIs) v MATLABu
  • vytváření grafických aplikací v nástroji App Designer
  • programování grafických aplikací pomocí příkazů
  • Získáte také:
   • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • Simulink I
  Modelování dynamických systémů
  • úvod do prostředí Simulink
  • základní postup při modelování dynamických systémů
  • práce s editorem simulačních schémat
  • knihovny bloků, jejich význam, nastavení a využití
  • simulace modelů – spouštění, ovládání simulace, krokování
  • simulační algoritmy – princip, přehled metod, volba vhodné metody
  • tvorba hierarchických modelů – subsystémy
  • tvorba uživatelských bloků – maskování subsystémů, předávání parametrů
  • tvorba uživatelských knihoven
  • Získáte také:
   • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 300,- (5 203,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 500,- (4 235,- s DPH)
 • Simulink II
  Tvorba rozsáhlejších modelů, ladění a simulační výkon, programování
  • parametrizace modelů v Simulinku
  • systémy se specifickým chováním – atomické, triggerované, podmíněné
  • modelování variant v rámci modelů
  • vzájemné volání modelů (model referencing)
  • parametrizace volaných modelů
  • zobrazení závislostí modelů a knihoven, export závislých souborů
  • zvýšení výkonnosti simulace – akcelerace, Model Advisor, Profiler
  • nástroje pro ladění modelů v Simulinku, algebraické smyčky
  • ovládání simulace z příkazové řádky, dávkové simulace, callbacky
  • s-funkce v jazyce MATLAB a C – princip tvorby, volání ze Simulinku
  • Získáte také:
   • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • Stateflow
  • úvod do prostředí Stateflow
  • modelování stavů, přechodů mezi stavy, podmíněné přechody
  • práce s proměnnými a událostmi v diagramech Stateflow, jazyk action language
  • křižovatky
  • hierarchie stavů a dekompozice
  • časová podmíněnost: vázaná na počet událostí nebo absolutní čas
  • nastavení diagramu Stateflow a debugging
  • interakce diagramu Stateflow s dynamickými systémy v prostředí Simulink
  • další prvky: grafické funkce, funkce v jazyce MATLAB, pravdivostní tabulky
  • zprávy ve Stateflow: vysílání, zpracování a monitorování
  • Získáte také:
   • tištěnou přednášku v českém jazyce
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • Fyzikální modelování v prostředí MATLAB a Simulink
  • základy fyzikálního modelování – nástroj Simscape
  • knihovny prvků pro modelování systémů z různých fyzikálních oblastí
  • nastavení parametrů simulace
  • inicializace veličin ve fyzikálních modelech, run-time parametry
  • ukládání dat ze simulací a nástroje pro analýzu výsledků
  • osvědčené postupy při modelování
  • tvorba vlastních prvků – jazyk Simscape language
  • modelování mechanických systémů v nástroji Simscape Multibody
  • modelování hydraulických systémů v nástroji Simscape Fluids
  • modelování elektrických systémů v nástroji Simscape Electrical
  • probírané nástroje: Simscape a Simscape add-on produkty
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • Simulink Coder + Embedded Coder
  • generování kódu jako součást model based design
  • příprava modelu v Simulinku
  • cílové platformy - Simulink Desktop Real-Time, dSPACE, target support package
  • generování fixed-point kódu
 • standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
 • Paralelní výpočty v prostředí MATLAB
  • architektura a konfigurace výpočetního clusteru
  • distribuované a dávkové úlohy
  • paralelní cykly
  • datově paralelní úlohy a distribuovaná pole
  • GPU výpočty
  • Získáte také:
   • tištěnou přednášku v českém jazyce
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • Datová analytika v prostředí MATLAB
  • zpracování, vizualizace a analýza tabulkových dat
  • převzorkování, agregace a synchronizace tabulek s časovou proměnnou
  • pokročilé načítání dat ze souborů a databází
  • Big Data
  • snížení dimenze dat
  • shlukování
  • úvod k trénování a validaci modelů strojového učení
  • probírané nástroje: MATLAB, Database Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox
  • předpoklady: znalosti v rozsahu školení MATLAB I a MATLAB II
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • MATLAB - integrace s jinými prostředími
  • rozhraní pro jazyky Java, C a C++
  • volání externích knihoven a objektů ActiveX a .NET
  • propojení a tvorba modulů pro Microsoft Excel
  • generování samostatných aplikací produktem MATLAB Compiler
  • generování nezávislého kódu v jazyce C produktem MATLAB Coder
 • standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
 • Zpracování signálu v prostředí MATLAB a Simulink
  • tvorba signálů
  • frekvenční analýza signálu – fft, spektrální analýza (periodogram, welch, ...)
  • návrh digitálních filtrů – grafická rozhraní, funkce
  • objektová reprezentace filtrů, jejich parametry a metody, spojování filtrů
  • návrh pokročilých filtrů - multirate, adaptivní, fixed-point
  • modelování systémů pro zpracování signálu v Simulinku
  • stream-based zpracování signálu v MATLABu
  • probírané nástroje: Signal Processing Toolbox, DSP System Toolbox, Simulink
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • dSPACE ControlDesk
  • Univerzálny experimentálny softvér pre testovanie a vývoj.
 • standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
 • dSPACE AutomationDesk
  • Výkonný nástroj na testovanie a automatizáciu testovania HIL.
  • Predstavenie AutomationDesk-u.
  • Spúšťanie testov, výsledky testovania.
  • Vytváranie testov so Sequence Builder.
  • Framework Builder a Test Builder knižnice.
  • Prístup na dSPACE hardware (XIL API).
  • Signal Evaluation.
  • Signal-based Testing.
  • Prístup ku ControlDesk-u.
  • Prístup k MATLAB-u.
 • standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
 • dSPACE Synect
  • Softvér pre správu dát a spoluprácu so zameraním na model-based vývoj a testovanie ECU.
 • standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
 • dSPACE ConfigurationDesk (SCALEXIO platforms)
  • Konfiguračný a implementačný softvér pre hardvér dSPACE SCALEXIO hardvér.
 • standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
 • dSPACE Real-Time Interface (PHS Bus platforms)
  • Automatická implementácia modelov MATLAB / Simulink / Stateflow na dSPACE real-time systémy.
  • Predstavenie Real-Time systémov - HW a SW
  • Predstavenie ControlDesku
  • Predstavenie Real-Time Interface
  • ControlDesk nástroje
 • standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
 • COMSOL Multiphysics I (dvoudenní školení)
  První den
  • úvod do metody konečných prvků
  • seznámení s grafickým uživatelským rozhraním
  • zakladní principy ovládání
  • pracovní postup při vytváření modelu
  • co indikují jednotlivé značky u uzlu
  • tvorba geometrie
  • základy síťování
  • proč a jak definujeme parametry a proměnné
  Druhý den
  • základy používání funkcí (globální & lokální)
  • proč používat výběrové množiny
  • geometrické subsequence
  • definice materiálových vlastností
  • práce s výsledky
  • multifyzikální modelování
  • Získáte také:
   • tištěné školicí materiály
 • standard cena Kč / 1 osoba 7 700,- (9 317,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 5 900,- (7 139,- s DPH)
 • COMSOL Multiphysics II
  • nadstavbový modul CAD Import Module - import geometrie z externích CAD systémů
  • možnosti opravy a úpravy importované geometrie
  • představení různých typů sítě v programu COMSOL Multiphysics
  • síťování složitých objektů, kombinace jednotlivých druhů sítí
  • sekvence sítí
  • Získáte také:
   • tištěné školicí materiály
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • COMSOL Multiphysics CFD
  • proudění v kanálech
  • zahrnutí gravitace do modelu
  • ne-newtonské kapaliny
  • turbulentní proudění
  • proudění v potrubí
  • Získáte také:
   • tištěné školicí materiály
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
 • COMSOL Multiphysics AC/DC
  • odpory, kondenzátory a cívky
  • točivé stroje
  • elektrické a magnetické pole
  • Získáte také:
   • tištěné školicí materiály
 • standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
 • školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
Množstevní slevy
1 - 2 osoby0% 3 osoby10% 5 - 6 osob20% 7 a více osob25%
Slevy nabízíme při objednávce pro více účastníků jednotlivých kurzů ze stejného pracoviště (pro získání slevy prosím objednávejte hromadnou objednávkou - info@humusoft.cz).
Pro výpočet slevy je rozhodný počet účastníků na každém jednotlivém kurzu. Slevy se neposkytují za návaznost a nevztahují se na privátní školení.
Storno podmínky
Bezplatné storno školení přijímáme e-mailem (info@humusoft.cz) nejpozději do 3 pracovních dnů před začátkem školení.
Stornopoplatky po uplynutí této lhůty se účtují ve výši 100 % ceny školení včetně DPH.
Změna účastníka je bezplatná, stejně jako možnost výměny za jiný termín školení nebo jiné školení ve stejné hodnotě - nutno hlásit minimálně jeden pracovní den před začátkem školení.
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: