Blog

Technické články, novinky a inspirace.

Zpět na seznam článků

COMSOL Multiphysics 5.3a (dostupný od ledna 2018)

Obecné novinky

 • Podpora 3Dconnexion® SpaceMouse® zařízení pro snazší ovládání.
 • Nová barevná stupnice, Cividis, určená pro lidi se zrakovým postižením.
 • Možnost ukládání grafů společně s modelem přináší jejich rychlejší načítání.
 • Export animací ve formátu WebM.
 • Kopírování fyzikálních rozhraní, nebo celých komponentů mezi otevřenými okny.
 • Redukce velikosti modelu založená na modální respektive asymptotické analýze.
 • Automatické přihlášování na COMSOL Server™.
 • Vylepšená práce při volání metod představených ve verzi 5.3, kdy je možné zadávat na vstupu argumenty.

Elektřina a magnetismus

 • Nová revoluční metoda pro simulace kapacitně vázané plazmy (CCP), která řádově snižuje čas výpočtu.
 • Hybridní metoda BEM-FEM pro analýzu magnetických polí kombinuje metodu hraničních prvků s metodou konečných prvků.
 • Materiálový model měkkého permanentního magnetu využitelný například při modelování motorů.
 • Adaptivní frekvenční krok pro vysokofrekvenční studie.
 • Knihovna více než 60 materiálů substrátů pro radiofrekvenční a mikrovlnné simulace od Rogers Corporation.

Strukturální mechanika a akustika

 • Hybridní metoda BEM-FEM pro akustické simulace kombinuje metodu hraničních prvků s metodou konečných prvků.
 • Impulsní charakteristika pro paprskovou akustiku.
 • Materiálový model pro slitiny s tvarovou pamětí.
 • Zobecněné fyzikální rozhraní interakce těles s kapalinou (FSI) umožňující přístup k více materiálovým modelům.
 • Kontaktní modelování šroubovaných spojů.
 • Možnost spojovat nosník s tělesem ve 3D úlohách.
 • Zobecněný vztah pro rovinné namáhání.
 • Možnost simulovat vačku v modulu Multibody Dynamics.
 • Rozhraní Lumped Mechanical System pro náhradní obvody založené na hmotnosti, tlumičích a pružinách.
 • Kuličková a valivá ložiska v modulu Rotordynamics.

Proudění tekutin a přestup tepla

 • Okrajová podmínka vstupu pro plně rozvinutá turbulentní proudění.
 • Dostupný model turbulence Realizable k-ε.
 • K dispozici nově turbulentní proudění vznikající rozdílem hustot.
 • Všechny modely turbulence jsou nově dostupné pro více fázové proudění.
 • Rozhraní pro otáčivé stroje lze nyní použít napříč rozhraními pro proudění.
 • Nové multifyzikální rozhraní Moister Flow automaticky spojující rozhraní CFD a Moisture Transport in Air.
 • Lambert-Beerův zákon pro absorpci světla ve slabě absorbujících materiálech.

Chemie

 • Vestavěná knihovna hodnot termodynamických funkcí pro výpočet fyzikálních vlastností čistých kapalin, směsí a dvoufázových systémů.
 • Spojení mezi Reaction Engineering rozhraním a termodynamickým balíčkem.
 • Elektrodové reakce na tenkých površích zcela ponořených do elektrolytu.
 • Nová aplikace pro optimalizaci lithium-iontových baterií.

Rozšíření jádra a SW rozhraní

 • Přes 150 nových materiálů s více než 800 materiálovými vlastnostmi bylo přidáno do materiálové knihovny.
 • Nové a aktualizované modely přípojnice pro všechny CAD LiveLink™ moduly.
 • Tutoriál akustiky obývacího pokoje v modulu LiveLink™ for Revit®.
 • Tlačítko pro snadnější export 1D grafů do Microsoft® Excel®.
 • Vylepšené obalové funkce v LiveLink™ for MATLAB®.

Podrobný přehled všech novinek naleznete na www.comsol.com

Zkušební verze

Matouš Lorenc (HUMUSOFT) , 10.1.2018

Zpět na seznam článků