Blog

Technické články, novinky a inspirace.

Zpět na seznam článků

Večerní seminář Jak na deep learning

Deep learning

Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhl v Brně večerní seminář na téma Jak na deep learning v prostředí MATLAB. Za účasti padesátky posluchačů byla představena témata:

 • proč je deep learning tak populární a kde se užívá
 • deep learning v počítačovém vidění – klasifikace obrazu
 • konvoluční neuronové sítě (CNN) jako základní nástroj deep learningu
 • jak začít aneb deep learning v 10ti řádcích kódu
 • tvorba vlastních sítí vs. využití exitujících (transfer learning)
 • validace učení CNN a kontrola sítí metodou deep dream
 • deep learning v počítačovém vidění – regresní úlohy
 • rozvětvené architektury DAG-CNN (directed acyclic graph)
 • detekce objektů v obraze s využitím deep learningu (R-CNN)
 • sémantická segmentace obrazu s využitím deep learningu (SegNet)
 • grafická aplikace Image Labeler pro přípravu dat
 • deep learning pro klasifikaci časových řad (spectrogram, scalogram, LSTM sítě)
 • nasazení deep learning modelů na embedded platformy

Více informací o tomto zajímavém tématu najdete na stránce Deep Learning v prostředí MATLAB.

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT) , 11.5.2018

Zpět na seznam článků