Zpět na seznam článků

COMSOL Multiphysics 5.4 (dostupný od října 2018)

Po devíti měsících od posledního vydání přichází COMSOL Multiphysics s verzí 5.4. Software doznal celé řady vylepšení jak v rovině jednotného ovládání, tak na úrovni jednotlivých fyzikálních rozhraní. Zde naleznete přehled nejvýznamnějších změn.

COMSOL Compiler

Hlavní novinkou je nadstavba COMSOL Compiler. Z vaší simulace umožňuje vytvořit samostatný a volně šiřitelný program spustitelný ve Windows, Linux i macOS. Svůj model tak můžete zpřístupnit doslova komukoliv na světě, aniž by musel disponovat licencí COMSOL Multiphysics či přístupem k internetu.

Novinky v jádru COMSOL Multiphysics

V posledních verzích se vývojáři soustředili na zvýšení výpočetního výkonu zejména u rozsáhlých 3D modelů a stejně tomu je i u verze 5.4. Rendering 3D geometrií je teď několikanásobně rychlejší, což pocítíte zejména u velkých importovaných sestav. Až o třetinu méně času zabere tvorba mezních vrstev. Zrychlení doznali také řešiče. Až o 15 % rychleji nyní vyřešíte nelineární a časově závislé problémy díky zefektivnění algoritmů pro práci s řídkými maticemi.

Skupiny a parametry

Jedním z hlavních benefitů COMSOL Multiphysics je možnost parametrizovat takřka celý model. Aby byla práce s parametry a parametrickými studiemi ještě jednodušší, můžete parametry nově řadit do tématických skupin (např. parametry řídící geometrii) a vytvářet tzv. ‚Parametric cases‘. Podobně můžete do skupin shlukovat grafy a další uzly ve stromové struktuře a dělat tak model ještě přehlednější.

Aplikace jsou silným nástrojem pro výuku, prezentaci a předávání výsledků. Zároveň díky API umožňují vytvářet zjednodušené grafické rozhraní. Tato zjednodušená rozhraní (v COMSOLu označená jako ‚Form‘) je teď možné použít pro ovládání modelu přímo v prostředí ‚Model Builder‘.

Barvení geometrie

COMSOL Multiphysics nově nabízí možnost obarvení domén a ploch pro snazší orientaci v modelu. Doteď bylo možné obarvovat části geometrie na základě jejich příslušnosti k předdefinovaným materiálům. Nyní můžete definovat barvu i pro výběrové množiny a přímo v grafickém okně přepínat mezi jednotlivými zobrazeními.

Geometrie a tvorba sítí

Preprocessing může zabrat hodiny času. S tím přichází důraz na vyšší míru jeho automatizace, zejména u importovaných geometrií. Důležitým nástrojem jsou operace automaticky zbavující geometrii přebytečných detailů za účelem tvorby optimální sítě. Automatické odstranění detailů je teď možné vztáhnout jen k vybraným částem geometrie a zachovat tak detaily, které jsou žádoucí.

Samostatnou kapitolou je používání importovaných sítí. V nové verzi je lze snadněji upravovat a dále zjemňovat. Zároveň COMSOL Multiphysics nově umožňuje automaticky generovat síť přesně na míru libovolnému fyzikálnímu rozhraní.

Postprocessing a vizualizace

Verze 5.4 přináší několik novinek, které ulehčí uživateli ovládání modelu v prostředí grafického okna. K zobrazení modelu bez perspektivy již není potřeba nastavovat kameru v rámci aktuálního pohledu, ale je možné tak učinit stiskem jediného tlačítka. Rovněž teď bude možné rotovat model o 90 ° ve vybraných osách rovněž přímo v grafickém okně.

V uzlu výsledků by Vás mohla překvapit změna způsobu ovládání ‚Derived Values‘ prostřednictvím ‚Evaluation Groups‘, které usnadňují vyhodnocování proměnných a následnou tvorbu tabulek. V grafech nově přibyla možnost vytvářet ‚Streamlines‘ doplněné o šipky značící směr toku. 3D grafy můžete nově exportovat ve formádu glTF, který umožňuje rotovat s modelem i mimo prostředí 3D modelářů. Tento formát by měl být podporován i v příští verzi Microsoft PowerPoint.

Novinky v rozšiřujících modulech

Po dvou letech přichází COMSOL Multiphysics s novým modulem. Jedná se o Composite Materials Module, který přináší jedinečné možnosti v modelování kompozitních materiálů složených z libovolného počtu vrstev.

Kompozitní materiály

Strukturální mechanika

Optimalizace

AC/DC

CFD

Chemie a elektrochemie

Přestup tepla

Akustika

Paprsková optika

RF a vlnová optika

Polovodiče

Podrobný přehled všech novinek naleznete na www.comsol.com

Zkušební verze

Matouš Lorenc (HUMUSOFT) , 11.10.2018

Zpět na seznam článků