Blog

Technické články, novinky a inspirace.

Zpět na seznam článků

COMSOL Multiphysics 5.4 (dostupný od října 2018)

Po devíti měsících od posledního vydání přichází COMSOL Multiphysics s verzí 5.4. Software doznal celé řady vylepšení jak v rovině jednotného ovládání, tak na úrovni jednotlivých fyzikálních rozhraní. Zde naleznete přehled nejvýznamnějších změn.

COMSOL Compiler

Hlavní novinkou je nadstavba COMSOL Compiler. Z vaší simulace umožňuje vytvořit samostatný a volně šiřitelný program spustitelný ve Windows, Linux i macOS. Svůj model tak můžete zpřístupnit doslova komukoliv na světě, aniž by musel disponovat licencí COMSOL Multiphysics či přístupem k internetu.

Novinky v jádru COMSOL Multiphysics

V posledních verzích se vývojáři soustředili na zvýšení výpočetního výkonu zejména u rozsáhlých 3D modelů a stejně tomu je i u verze 5.4. Rendering 3D geometrií je teď několikanásobně rychlejší, což pocítíte zejména u velkých importovaných sestav. Až o třetinu méně času zabere tvorba mezních vrstev. Zrychlení doznali také řešiče. Až o 15 % rychleji nyní vyřešíte nelineární a časově závislé problémy díky zefektivnění algoritmů pro práci s řídkými maticemi.

Skupiny a parametry

Jedním z hlavních benefitů COMSOL Multiphysics je možnost parametrizovat takřka celý model. Aby byla práce s parametry a parametrickými studiemi ještě jednodušší, můžete parametry nově řadit do tématických skupin (např. parametry řídící geometrii) a vytvářet tzv. ‚Parametric cases‘. Podobně můžete do skupin shlukovat grafy a další uzly ve stromové struktuře a dělat tak model ještě přehlednější.

Aplikace jsou silným nástrojem pro výuku, prezentaci a předávání výsledků. Zároveň díky API umožňují vytvářet zjednodušené grafické rozhraní. Tato zjednodušená rozhraní (v COMSOLu označená jako ‚Form‘) je teď možné použít pro ovládání modelu přímo v prostředí ‚Model Builder‘.

Barvení geometrie

COMSOL Multiphysics nově nabízí možnost obarvení domén a ploch pro snazší orientaci v modelu. Doteď bylo možné obarvovat části geometrie na základě jejich příslušnosti k předdefinovaným materiálům. Nyní můžete definovat barvu i pro výběrové množiny a přímo v grafickém okně přepínat mezi jednotlivými zobrazeními.

Geometrie a tvorba sítí

Preprocessing může zabrat hodiny času. S tím přichází důraz na vyšší míru jeho automatizace, zejména u importovaných geometrií. Důležitým nástrojem jsou operace automaticky zbavující geometrii přebytečných detailů za účelem tvorby optimální sítě. Automatické odstranění detailů je teď možné vztáhnout jen k vybraným částem geometrie a zachovat tak detaily, které jsou žádoucí.

Samostatnou kapitolou je používání importovaných sítí. V nové verzi je lze snadněji upravovat a dále zjemňovat. Zároveň COMSOL Multiphysics nově umožňuje automaticky generovat síť přesně na míru libovolnému fyzikálnímu rozhraní.

Postprocessing a vizualizace

Verze 5.4 přináší několik novinek, které ulehčí uživateli ovládání modelu v prostředí grafického okna. K zobrazení modelu bez perspektivy již není potřeba nastavovat kameru v rámci aktuálního pohledu, ale je možné tak učinit stiskem jediného tlačítka. Rovněž teď bude možné rotovat model o 90 ° ve vybraných osách rovněž přímo v grafickém okně.

V uzlu výsledků by Vás mohla překvapit změna způsobu ovládání ‚Derived Values‘ prostřednictvím ‚Evaluation Groups‘, které usnadňují vyhodnocování proměnných a následnou tvorbu tabulek. V grafech nově přibyla možnost vytvářet ‚Streamlines‘ doplněné o šipky značící směr toku. 3D grafy můžete nově exportovat ve formádu glTF, který umožňuje rotovat s modelem i mimo prostředí 3D modelářů. Tento formát by měl být podporován i v příští verzi Microsoft PowerPoint.

Novinky v rozšiřujících modulech

Po dvou letech přichází COMSOL Multiphysics s novým modulem. Jedná se o Composite Materials Module, který přináší jedinečné možnosti v modelování kompozitních materiálů složených z libovolného počtu vrstev.

Kompozitní materiály

 • Nový nástroj pro modelování vláknových kompozit, laminovaných desek a sendvičových panelů
 • Využívá technologie vrstvených materiálů
 • ESL teorie nahrazující vrstvenou strukturu jedinou ekvivalentní vrstvou
 • LW teorie přistupuje ke každé vrstvě individuálně a umožňuje tak řešit například multifyzikální problémy (přestup tepla, el. napětí) mezi jednotlivými vrstvami
 • Zahrnuje specializované nástroje pro pre- a postprocessing

Strukturální mechanika

 • Modelování mikrostruktur pomocí „Unit cell equivalent property“
 • Nová ‚Shock response‘ analýza vhodná například pro zkoumání vlivu otřesů na elektronické součástky
 • FSI simulace nově i pro skořepiny, membrány, sestavy a multibody modely
 • Modely deformace křehkých materiálů, jako jsou betony apod.
 • Mullinsův efekt pro deformaci gumy

Optimalizace

 • Implementován nový nástroj pro topologickou optimalizaci přímo do lokálních definic modelů ze strukturální mechaniky a proudění v porézních materiálech
 • Export tvarové optimalizace do STL a verifikace importovaných STL geometrií

AC/DC

 • Rozšířená knihovna součástí o plně parametrizované modely cívek
 • Výpočet magnetické síly a krouticího momentu u nelineárních materiálů
 • Modelování proudů a Joulova tepla v tenkých vrstvách

CFD

 • LES modely turbulence – RBVM (Residual Based Variational Multiscale) a RBVMWV techniky
 • Novinky ve vícefázovém proudění zahrnující možnost simulovat FSI, proudění ropy v porézních materiálech, vylepšené formulace Euler-Euler, Level-Set a modelů směsí.
 • Veškeré modely turbulence jsou nově dostupné pro Level-Set a Phase Field rozhraní
 • Doplněny modely nenewtonských kapalin – Binghamské, Herschel-Bulkley, Casson

Chemie a elektrochemie

 • Aktualizované rozhraní pro termodynamiku
 • Spojení fyzikálních rozhraní Reacting Flow a Transport of Diluted Species
 • Bilanční reakce pro Maxwell-Stefanovu difuzi
 • Schématické modelování baterií
 • Okrajové podmínky u membrán, užitečné například pro modelování elektrodialýzy

Přestup tepla

 • Nová funkce vyzařování tepla založená na 'ray shooting excitaci.
 • Novinky v rozhraní Surface-to-Surface Radiation zahrnující libovolný počet spektrálních pásem a materiály se závislostí na vlnové délce
 • Přidaná rovnice pro tepelnou radiaci v absorbujícím prostředí
 • Přestup tepla ve vrstvených materiálech

Akustika

 • Možnost přidat porty do rozhraní Pressure Acoustics ulehčuje výpočet přenosových ztrát
 • Model nelineárních materiálů pro časovou doménu podstatný pro úlohy s vysokou hladinou akustického tlaku
 • Definice útlumu v atmosféře a oceánu

Paprsková optika

 • Zlepšený výpočet intenzity a výkonu
 • Nové a aktualizované modely v knihovně součástí se zaměřením na přesnější vykreslení povrchů
 • Optická disperze zahrnující index lomu závislý na vlnové délce a teplotně-optické koeficienty disperze

RF a vlnová optika

 • Přes 40 nových materiálů substrátů pro tištěné RF obvody
 • Možnost modelovat celé pole homogenních anténových elementů pouze s jednou fyzickou anténou
 • Analýza vzdálené zóny antény pro transientní studie
 • Impulzová odezva pásmové propusti
 • Okrajové podmínky impedance a propustnosti pro rozhraní založená na obálce světelného svazku umožňují modelovat tenké kovové vrstvy v zrcadlech a protiodrazové povrchy

Polovodiče

 • Sdružení Poissonovy a Schrödingerovy rovnice do jediného fyzikálního rozhraní umožňuje modelovat nosiče náboje v dějích s kvantovými omezeními a tunelování při WKB aproximaci
 • Pro konsistentní řešení byla přidána Schrödinger-Poissonova studie

Podrobný přehled všech novinek naleznete na www.comsol.com

Zkušební verze

Matouš Lorenc (HUMUSOFT) , 11.10.2018

Zpět na seznam článků