Zpět na seznam článků

Synth Challenge 2018

Dne 9.1.2019 proběhlo na FEL ČVUT slavnostní vyhlášení výsledků studentské soutěže „Synth Challenge 2018“. V této soutěži jde o syntézu zvuků hudebních nástrojů v programovém prostředí MATLAB.

Soutěžící měli letos za úkol vytvořit vlastní syntézu pochodu „Vjezd gladiátorů“ nebo ústřední melodii ze seriálu „Vraždy v Midsomeru“. V rámci volné tvorby mohli vytvořit jakékoliv, i nehudební zvuky. V této kategorii porotu zaujaly například zvuky kočky v bouřce.

Na rozdíl od jiných podobných soutěží, u kterých obvykle platí „to se musí vidět“, u této soutěže platí spíše „to se musí slyšet“. Naštěstí, pořadatelé na stránce výsledků soutěže:

http://sami.fel.cvut.cz/…018/results/

uvádějí kompletní sadu soutěžních skladeb a zvuků – přejeme vám příjemně strávenou přestávku na kávu!

Soutěž pořádá Katedra teorie obvodů FEL ČVUT v Praze, s podporou Rady programu Elektronika a komunikace FEL ČVUT, České akustické společnosti a společnosti HUMUSOFT.

Synth Challenge 2018 Synth Challenge 2018

Adam Veselý (HUMUSOFT) , 15.1.2019

Zpět na seznam článků