Blog

Technické články, novinky a inspirace.

Zpět na seznam článků

Novinky v systému MATLAB R2019a

MATLAB R2019a

Hlavními tématy nové verze MATLAB R2019a jsou:

 • Deep Learning
 • Automobilové systémy
 • Systémové inženýrství
 • Diagramy Stateflow v prostředí MATLAB

Mám zájem vyzkoušet si nový MATLAB R2019a

Podrobné informace v anglickém jazyce s popisem novinek aktuální verze naleznete na stránce latest features.


MATLAB R2019a přináší novinky v mnoha oblastech, šest zcela nových produktů a zajímavé změny v základních modulech MATLAB a Simulink.

Základní modul MATLAB

 • Projekty: pomocí projektů v programu MATLAB a Simulink je možné organizovat, spravovat a sdílet provedenou práci
 • Live Editor: vkládání tlačítek, editovatelných a zaškrtávacích políček do Live dokumentů; export do Microsoft Word; skrytí programu při sdílení a exportu live dokumentu; automatická konverze vybrané části programu na funkci
 • App Designer: tvorba grafických aplikací s oknem rozděleným do panelů s pevnou nebo proměnnou šířkou/výškou nebo s automatickým přeskládáním panelů dle šířky okna
 • Podpora Parquet souborů: čtení a zápis jednotlivých souborů i velkých kolekcí
 • Rozhraní pro C++: volání funkcí knihoven C++ z programu MATLAB

Simulink

 • Schedule Editor: explicitní plánování spouštění jednotlivých komponent v rámci modelu
 • Simulink Onramp: naučte se základy tvorby, úpravy a simulace modelů v prostředí Simulink prostřednictvím interaktivního výukového programu
 • Signal Editor: grafické vytváření a vkládání signálů pomocí myši nebo dotykem
 • External Mode: využití grafických bloků Dashboard a nástroje Simulation Data Inspector při interaktivním spouštění modelů na platformách Arduino a Raspberry Pi

Stateflow

 • Diagramy Stateflow v prostředí MATLAB: grafické programování, ladění a spouštění samostatných stavových automatů ve formě objektů v prostředí MATLAB
 • Programování grafických aplikací: programování callbacků grafických aplikací (App Designer) pomocí diagramů Stateflow

Nové produkty

 • System Composer – návrh a analýza architektury systémů a software
 • Reinforcement Learning Toolbox – návrh a učení systémů metodou reinforcement learning
 • AUTOSAR Blockset – návrh a simulace software pro AUTOSAR
 • SoC Blockset – modelování, simulace a analýza hardware a software architektur pro ASIC, FPGA a SoC (System on Chip)
 • Mixed-Signal Blockset – návrh a simulace analogových a smíšených analogově-digitálních systémů
 • SerDes Toolbox – návrh SerDes systémů (Serializer/De­serializer) a generování modelů IBIS-AMI pro vysokorychlostní digitální spojení

Další vybrané novinky v systému MATLAB R2019a:

Deep Learning

 • vývoj řídicích systémů a systémů rozhodování s využitím metody reinforcement learning
 • aplikace metod deep learningu na 3-D data, 3-D sémantická segmentace (klasifikace skupin pixelů ve 3-D datech)
 • možnost kombinace LSTM a konvolučních vrstev pro klasifikaci videa a rozpoznávání gest
 • detektor objektů YOLO („You Only Look Once“) v2

Automobilové systémy

 • návrh a simulace softwaru pro AUTOSAR
 • rozhraní s mapami HERE HD

Prediktivní údržba

 • Diagnostic Feature Designer, interaktivní grafický nástroj pro extrakci, vizualizaci a hodnocení příznaků z měřených nebo simulovaných dat, určených pro diagnostiku strojů

Systémové inženýrství

 • návrh a analýza systémové a softwarové architektury nástrojem System Composer

Přehled dalších novinek v systému MATLAB R2019a najdete zde.


Přehled a informace o novinkách v předchozích verzích naleznete zde.

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT) , 5.4.2019

Zpět na seznam článků