Zpět na seznam článků

Simulink vo webovom prehliadači

Simulink je spoľahlivé a rokmi overené prostredie na tvorbu modelov rôznych systémov. Metóda Model-Based Design využíva jeho možnosti na simuláciu systému alebo algoritmu skôr, ako je nasadený na hardvér. Dokáže tak zabrániť vzniku chýb počas vývoja, ktoré by boli náročné a drahé opraviť neskôr. Spoločnosť MathWorks pridala medzi svoje online služby možnosť vytvárania a simulovania modelov – Simulink Online.

V predchádzajúcom blogu sme si ukázali, ako môžeme využiť MATLAB Online na spustenie analýzu vytvorenú v prostredí MATLAB. Program s vašou analýzou sa dá dokonca priamo vytvoriť aj v MATLAB Online. Súčasťou rozhrania je možnosť spustiť aj Simulink vo webovom prehliadači a spustiť alebo vytvoriť model dynamického systému.

Modelovanie výšky hladiny

V tomto blogu si ukážeme, ako môžeme pomocou Simulink Online nasimulovať nádobu, do ktorej priteká a zároveň odteká tekutina. Nádoba je znázornená na nasledujúcom obrázku:

Z obrázka je zjavné, že na zmenu výšku hladiny majú vplyv prítok tekutiny, odtok tekutiny, samostatná výška hladiny a plocha nádoby. Zmena výšky hladiny sa dá vyjadriť pomocou fyzikálnych vzťahov a upraviť do zjednodušenej podoby.

Koeficienty k1 a k2 sú vyjadrené z ďalších vzťahov a parametrov nádoby, ktoré v kontexte tohto príkladu nemusíme uvádzať. V našom príklade budú pre jednoduchosť reprezentované konštantami k1=5 a k2=0.009.

Simulink Online

Podobne ako ku MATLAB Online sa k Simulinku vo webovom prehliadači dostanete z adresy:

https://matlab.mathworks.com/

Po otvorení stránky sa objaví webové rozhranie pre MATLAB Online a k Simulink môžeme otvoriť pomocou ikonky v HOME záložke, prípadne príkazom simulink. Následne sa objaví úvodná stránka Simulinku, kde si môžeme vyprať prázdny model, niektorú zo šablón, prípadne vyskúšať hotové príklady. Nakoľko ideme vytvárať nový model zvolíme Blank Model.

Prostredie Simulink Online vyzerá rovnako ako klasické prostredie prostredia Simulink. Pomocou Library Browsera sa dostaneme na bloky, ktoré do schémy môžeme pridávať.

Z blokov vyskladáme model systému reprezentujúci zmenu výšky hladiny v nádobe. Čas simulácie nastavíme na 300 sekúnd.

Simuláciu môžeme spustiť a pozorovať, ako sa bude správať výška hladiny. Z grafu je zrejmé, že hladina v nádobe vystúpi mierne nad 0.3 metra.

Ukázali sme si, ako môžeme pomocou Simulink Online vytvoriť model systému. Uložená schéma sa nachádza na MATLAB Drive. Simulink Online a MATLAB Online poskytujú ideálne prostredie aj pre výučbu pre ľahký prístup.

Dostupnosť Simulink Online

Podobne, ako pri MATLAB Online aj Simulink Online môže obsahovať isté obmedzenia. Zoznam obmedzení nájdete na stránke Simulink Online v časti Specifications and Limitations. Pre prístup do Simulink Online je potrebné mať predplatenú jednu z nasledujúcich licencií:

Ako začať so Simulinkom

Pokiaľ ste ešte so Simulinkom nepracovali a chceli by ste sa naučiť základy práce v tomto prostredí, spoločnosť MathWorks pre vás pripravila dva bezplatné online kurzy. V prvom kurze sa naučíte pracovať v prostredí Simulink, kde si osvojíte modelovanie a simuláciu dynamických systémov. Druhý kurz vás oboznámi so Stateflow, nadstavbou Simulinku pre modelovanie udalostných systémov a rozhodovacej logiky. Kurzy sú dostupné na stránkach MATLAB Academy

https://matlabacademy.mathworks.com/

Michal Blaho (HUMUSOFT) , 02.09.2020

Zpět na seznam článků