Blog

Technické články, novinky a inspirace.

Zpět na seznam článků

MATLAB R2021a

Nová verze MATLAB R2021a

Vyšla nová verze systému MATLAB s označením R2021a.
Jaké možnosti Vám přináší? Dozvíte se na stránce latest features.

​Nové aplikační knihovny:

* DDS Blockset
návrh a simulace DDS aplikací (Data Distribution Service middleware)
* Radar Toolbox
návrh, simulace a testování multifunkčních radarových systémů
* Satellite Communication Toolbox
simulace, analýza a testování satelitních komunikačních systémů

Major updates:

 • Aerospace Blockset
  plánování misí pro malé satelity pomocí nových bloků Orbit Propagator, CubeSat Vehicle a Attitude Profile
 • Aerospace Toolbox
  konfigurace a dynamika letadel pro analýzu stability a řízení; návrh a analýza scénářů pro satelity a pozemní stanice
 • Antenna Toolbox
  odhad účinnosti a ztrát v metalických anténách s konečnou vodivostí a tloušťkou s využitím katalogu materiálů, např. mědi, cínu či zlata
 • Audio Toolbox
  analýza zvukového signálu, řeči a akustiky s pomocí předučených hlubokých neuronových sítí a modelů strojového učení
 • Computer Vision Toolbox
  podpora označování (labeling) a deep learningu pro libovolně velké obrázky (i pro obrázky, které se nevejdou do paměti)
 • Datafeed Toolbox
  připojení ke službě Bloomberg pomocí C++ rozhraní; začlenění funkcí Trading Toolbox do Datafeed Toolboxu
 • Mixed-Signal Blockset
  grafická aplikace Mixed-Signal Analyzer určená pro analýzu a vizualizaci průběhů smíšeného signálu i pro import, vizualizaci a následné zpracování výsledků simulace z prostředí Cadence®
 • Navigation Toolbox
  implementace multisenzorových algoritmů SLAM (simultaneous localization and mapping); zvýšená přesnost simulace snímačů GNSS (global navigation satellite system)
 • Polyspace Bug Finder Access
  Polyspace as You Code: zobrazení výsledků statické analýzy kódu přímo v prostředích Visual Studio, Visual Studio Code a Eclipse
 • Reinforcement Learning Toolbox
  interaktivní vytváření, trénování a simulace agentů pro reinforcement learning pomocí grafické aplikace Reinforcement Learning Designer
 • System Composer
  popis chování systému pomocí sekvenčních diagramů, stavových schémat a Simulinkových modelů; návrh, simulace a nasazení softwarových architektur
 • Vehicle Network Toolbox
  dekódování a vizualizace zpráv přenášených po sběrnicích CAN FD a CAN pomocí nových grafických aplikací CAN FD Explorer a CAN Explorer

Mám zájem vyzkoušet si nový MATLAB R2021a

Seznam dalších novinek najdete na stránce latest features.

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT) , 12.3.2021

Zpět na seznam článků