Blog

Technické články, novinky a inspirace.

Zpět na seznam článků

MBSE

Model-Based Systems Engineering

Návrh, analýza a testování systémové a softwarové architektury

Metoda Model-Based Systems Engineering (MBSE) usnadňuje vývoj složitých systémů, umožní lepší komunikaci mezi vývojovými týmy a vede k optimalizovanému návrhu. Úspěšné použití MBSE vyžaduje syntézu požadavků všech zúčastněných stran do modelů architektury, které představují intuitivní popis systému.

MATLAB, Simulink a System Composer společně tvoří jednotné prostředí pro vytváření popisných modelů systémové architektury, které mohou plynule přecházet do podrobných implementačních modelů. Propojené prostředí udržuje synchronizaci mezi světy architektury a funkčního designu v průběhu vývojového cyklu. Celý systém tak vytváří digitální vlákno, které propojuje systémové požadavky, modely architektury, implementační modely a vestavěný software.

Co Vám MBSE v prostředí MATLAB umožní:

  • Zachycení a správa systémových požadavků umožňující analýzu dopadu a pokrytí
  • Optimalizace systémové architektury s využitím popisných dat (metadata) a jejich přímé propojení s analytickými funkcemi v prostředí MATLAB pro oborově zaměřené studie
  • Zobrazení zjednodušujících pohledů v rámci modelu, které izolují vybrané komponenty podle konkrétního zájmu
  • Ověření požadavků a systémové architektury pomocí testů založených na simulaci
  • Převedení požadavků do podoby architektur sestavených z komponent připravených pro simulaci a implementaci, které jsou založeny na metodě Model-Based Design v Simulinku

Další informace a odkazy:

Mám zájem vyzkoušet si MBSE v prostředí MATLAB

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT) , 20.3.2023

Zpět na seznam článků