Zpět na seznam článků

MBSE

Model-Based Systems Engineering

Návrh, analýza a testování systémové a softwarové architektury

Metoda Model-Based Systems Engineering (MBSE) usnadňuje vývoj složitých systémů, umožní lepší komunikaci mezi vývojovými týmy a vede k optimalizovanému návrhu. Úspěšné použití MBSE vyžaduje syntézu požadavků všech zúčastněných stran do modelů architektury, které představují intuitivní popis systému.

MATLAB, Simulink a System Composer společně tvoří jednotné prostředí pro vytváření popisných modelů systémové architektury, které mohou plynule přecházet do podrobných implementačních modelů. Propojené prostředí udržuje synchronizaci mezi světy architektury a funkčního designu v průběhu vývojového cyklu. Celý systém tak vytváří digitální vlákno, které propojuje systémové požadavky, modely architektury, implementační modely a vestavěný software.

Co Vám MBSE v prostředí MATLAB umožní:

Další informace a odkazy:

Mám zájem vyzkoušet si MBSE v prostředí MATLAB

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT) , 20.3.2023

Zpět na seznam článků