Blog

Technické články, novinky a inspirace.

Zpět na seznam článků

MATLAB R2023b

Nová verze MATLAB R2023b

Vyšla nová verze systému MATLAB s označením R2023b.
Jaké možnosti Vám přináší? Dozvíte se na stránce latest features.

Novinky v základních modulech MATLAB a Simulink:

 • MATLAB
   – nativní podpora pro Apple silicon
   – Experiment Manager App: návrh experimentů; vizualizace, filtrování a porovnání výsledků
   – Live Editor Tasks: vytvořte Live Editor task z vybraného kódu s interaktivními ovládacími prvky; Pivot Table Live Editor Task
   – Live Editor: vkládejte do live skriptů a funkcí tabulky s textem a s obrázky; nové ovládací prvky, color picker a state button
   – funkce export: převeďte live skripty a funkce do Markdown souborů a Jupyter notebooků
   – automatizace buildu: předpřipravené nástroje pro definici běžně používaných akcí v buildovacím procesu
   – Source Control API: práce s verzovacím systémem GIT pomocí příkazů
 • Simulink
   – Signal Editor: kopírování a vkládání signálových dat z a do Excelu
   – Import a Export signálových dat z a do MDF souborů
   – Simulujte a generujte C++ kód se signály s dynamickou velikostí v modelech Simulinku obsahujících MATLAB algoritmy
   – Importujte Functional Mock-up Units (FMUs) definované dle standardu FMI 3.0.

​Nové aplikační knihovny:

 • Polyspace Test
  Vytvářejte, spravujte a spouštějte testy pro kód v jazycích C a C++ v embedded systémech.
 • Simulink Fault Analyzer
  Modelujte chyby a analyzujte jejich účinky.

Významné novinky v aplikačních knihovnách:

 • Aerospace Toolbox
  propagujte a vizualizujte dráhy satelitních konstelací; provádějte analýzy line-of-sigh (LOS) a zatmění
 • Datafeed Toolbox
  rozhranní Bloomberg Hypermedia API pro získávání historických a tržních dat
 • DO Qualification Kit
  certifikujte Polyspace Test podle standardů DO-178C a DO-330
 • Predictive Maintenance Toolbox
  Extrakce fyzikálních charakteristik z motorů a rotačních zařízení.
 • Signal Integrity Toolbox
  automatizujte simulace, analyzujte data a vytvářejte vizualizace z příkazového řádku MATLABu.
 • Simulink Desktop Real-Time
  spouštění Simulinkových modelů v reálném čase na osobním počítači s Linuxem
 • Wavelet Toolbox
  interaktivní nástroje pro wavelet analýzu a časově-frekvenční analýzu; automatická extrakce rysů pro použití v oblasti AI
 • Wireless HDL Toolbox
  návrh a implementace komunikačních subsystémů 5G, satelitních, WLAN a uživatelských založených na OFDM pro FPGAs, ASICs a SoCs

Seznam dalších novinek najdete na stránce latest features.

Mám zájem vyzkoušet si nový MATLAB R2023b

Pavel Beneš (HUMUSOFT) , 20.9.2023

Zpět na seznam článků