to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
FEM simulace v software COMSOL Multiphysics
Seminář COMSOL
Datum:7.11.2019 (čtvrtek), 12:30~15:00
Místo:AF1A2, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovenská republika
Vstupné:Zdarma
Přednášející:Matouš Lorenc (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština

© HUMUSOFT 1991 - 2019