to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Odpoledne se simulacemi v biomedicíně
Online seminář COMSOL Multiphysics
Datum:29.4.2021 (čtvrtek), od 13:00 do 17:00
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Jazyk:Čeština
picture
Biomedicínské simulace jsou charakteristické širokým spektrem fyzikálních fenoménů, které zahrnují. Specifikum úloh se často odvíjí od nehomogenních materiálových vlastností tkání, nekonvenčních reálných geometrií a omezených možností pro "in vivo experiment". Od protetiky, přes absorpci léčiv po interakce tkání a elektromagnetických polí, COMSOL Multiphysics nabízí jednotné uživatelské rozhraní pro jejich řešení.
O roli simulace ve vědě a výzkumu se s Vámi podělí hned pět hostů ze tří českých univerzit věnujících se biomedicíně.
Program
13:00FEM simulace v Biomedicíně
(Martin Kožíšek, Matouš Lorenc – HUMUSOFT s.r.o.)
14:00Příprava anatomicky věrných modelů léčené oblasti a RF aplikátorů
(David Vrba, Ondřej Fišer – ČVUT FBMI)
15:00Optimalizace řezu v obratli
(Lukáš Čapek, Aleš Hrouda – TUL FT)
15:45Buněčná elektroporace
(Veronika Novotná – VUT FEKT)
16:20Diskuze
Biografie hostů
Veronika Novotná
Ing. Veronika Novotná, Ph.D.
Veronika Novotná je absolventkou bakalářského a magisterského studia na Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. Několik let se zabývala hlavně mikroskopickými technikami a jejich aplikacemi v různých vědních oborech. Doktorské studium absolvovala na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně se zaměřením na problematiku buněčné elektroporace, které se věnuje již od roku 2015. V současné době spolupracuje na výzkumu možných aplikací elektroporace s několika vědecko-lékařskými týmy.
David VrbaOndřej Fišer
doc. Ing. David Vrba, Ph.D. a Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
Předmětem odborného zájmu Doc. Davida Vrby a Dr. Ondřeje Fišera (FBMI, ČVUT) jsou aplikace elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapie. Zejména se jedná o návrh metamateriálových aplikátorů pro mikrovlnnou hypertermii a ablace v onkologii. Dále pak o radiofrekvenční ablace v kardiologii, neinvazivní mikrovlnné detekce cévních mozkových příhod a monitorování koncentrace glukózy u pacientů s diabetem.
Lukáš Čapek
doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.
Lukáš Čapek působí na Technické univerzitě v Liberci, kde se dlouhodobě věnuje tématům biomechaniky lidské kůže a stability implantátů. Během svého vědeckého působení získal dvě vědecká stipendia v zahraničí, jmenovitě na Université de Franche-Comté (Besançon, Francie) a Waikato University of Technology (Hamilton, Nový Zéland). Je současným místopředsedou České společnosti pro biomechaniku a dlouhodobým recenzentem mezinárodních prestižních časopisů zaměřených na biomechaniku.
Aleš Hrouda
Ing. Aleš Hrouda
Aleš Hrouda je absolventem bakalářského a magisterského studia na Technické univerzitě v Liberci. Od roku 2019 studuje doktorský program na KU Leuven v Belgii, kde se zabývá modelováním proudění v kyčelním kloubu. Momentálně je na roční výzkumné stáži na TU Liberec, kde se zabývá filtrací pomocí nanovlákenných membrán. Zároveň spolupracuje s firmou Humusoft na vývoji digitálního dvojčete a na řešení biomedicínských výpočetních modelů.
Jak se připojit
Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Nejpozději dva dny před konáním semináře obdržíte odkaz na stránku webexu a zkušební licenci COMSOL Multiphysics včetně návodu pro nastavení předváděných úloh.