to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Fyzikální modelování systémů v prostředí MATLAB a Simulink
Online seminář MATLAB & Simulink
Datum:10.11.2021 (středa), od 17:00 (95 min.)
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
Co je online seminář?
Online seminář nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.
  • virtuální setkání; ukázky a informace; živá diskuse
picture
Zaměření online semináře
Online seminář Vás seznámí s aktuálními možnostmi při modelování mechanických, elektrických, hydraulických a multifyzikálních soustav pomocí prostředků fyzikálního modelování – nástrojů Simscape. V rámci ukázkových příkladů si představíme celý proces vytváření modelu, od návrhu jeho struktury přes nastavení parametrů po simulaci a vizualizaci výsledků.
Jak se připojit
Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení.
Program
17:00Co je fyzikální modelování
  • - různé přístupy k modelování systémů
  • - kauzální modelování vs. fyzikální modelovaní
17:10Nástroje Simscape
  • - knihovny pro modelování multifyzikálních soustav
  • - Electrical, Driveline, Multibody a Fluids
17:20Modelování a simulace fyzikální soustavy
  • - popis soustavy a vytvoření modelu
  • - nastavení parametrů modelu a počátečních podmínek
  • - simulace, zobrazení a ukládání výstupů
  • - hledání hodnot neznámých parametrů
18:10Aktuální možnosti a nové funkce
  • - přehled nejnovější funkčnosti nástrojů Simscape
18:30Závěr, diskuze, dotazy
Seminář je určen všem posluchačům, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s nástroji pro fyzikální modelování v prostředí MATLAB a Simulink.
Podrobný obsah
V Simulinku lze modelovat dynamické systémy různými přístupy: identifikací modelů z naměřených dat, prostředky klasického (kauzálního) modelování nebo pomocí tzv. fyzikálního modelování (akauzální model).
Kauzální přístup k modelování popisuje jednotlivé části systému pomocí vztahů vstup-výstup. Přístup je vhodný pro modelování diferenciálních a diferenčních rovnic popisujících systém, nebo pokud chceme využít standardní aproximace soustav ve formě přenosů a state-space popisu. Přístup je také vhodný pro modelování řídicích algoritmů a filtrů.
Naproti tomu fyzikální modelování využívá knihovny bloků, které reprezentují prvky reálných soustav. Z těchto prvků jsou sestavovány modely systémů na základě jejich fyzické struktury. Spojení bloků představují obousměrnou interakci prvků a tok energie v systému. Bilanční rovnice systému jsou ze schémat odvozovány automaticky a uživatel se o ně nemusí starat.
Fyzikální modelování v prostředí Simulink zajišťují nadstavby Simscape. Umožní modelování mechanických, elektrických, hydraulických a multifyzikálních soustav. K dispozici jsou připravené knihovny bloků, od elementárních prvků (např. pružina, tlumič, rezistor, kondenzátor, potrubí, ...) po komplexní komponenty (např. 3D tělesa, elektromotory, baterie, čerpadla, směrové ventily, ...). Pokud v knihovnách vhodný blok nenajdete, můžete vytvořit vlastní komponentu prostředky jazyka Simscape Language, a kombinovat nový prvek s ostatními bloky z knihoven.
Mezi nejnovější možnosti fyzikálního modelování patří modelování 3D těles s detekcí kontaktů, modelování variabilních a pružných těles (nosníky), modelování palivových článků a baterií včetně efektů stárnutí, nebo modelování tekutinových systémů s tepelnými vlivy.