to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Modelovanie udalostných systémov v prostredí Stateflow
Workshop MATLAB & Simulink
Datum:20.3.2019 (středa), od 16:00
Místo:Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava, Slovenská republika
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Jazyk:Slovenština
Workshop Vás zoznámi so základmi tvorby a modelovania udalostných systémov v prostredí Stateflow. V priebehu workshopu budeme modelovať dva spôsoby riadenia dynamického systému. Prvý spôsob využíva sekvenčné prepínanie stavov. Pri druhom využijeme paralelný beh stavov. Naučené poznatky aplikujeme na riadenie modelu výrobnej linky, kde zabezpečíme správnu postupnosť operácií. Pre vytvorený udalostný systém riadenia vygenerujeme kód, ktorý sa dá implementovať na PLC zariadenia pomocou nástroja Simulink PLC Coder. Naučené poznatky udalostného modelovania sú aplikovateľné v širokom spektre aplikačných domén.
Ponúkame možnosť využitia vlastného notebooku. Viac informacií nájdete v prihláške.
Program
16:00Základná práca v prostredí Stateflow
  • - Tvorba udalostného riadenia pre dynamický systém
  • - Modifikácia riadenia s využitím paralelných stavov
17:30Prestávka
17:45Pokročilá práca v prostredí Stateflow
  • - Model riadenia pre model výrobnej linky
  • - Generovanie kódu pre PLC
19:00Záver, diskusia, pripomienky, konzultácie ...
Workshop je určený pre všetkých (vrátane začiatočníkov), ktorí sa chcú formou praktických príkladov zoznámiť s nástrojmi na návrh a tvorbu udalostných systémov v prostredí Stateflow.

© HUMUSOFT 1991 - 2019