to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Využití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
Možnosti využití programu MATLAB ve výuce přírodovědných předmětů na středních a vysokých školách
Datum:7.12.2021 (úterý), od 13:00 (45 min.)
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Anna Tocháčková (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
Co je online seminář?
Online seminář nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.
Zaměření online semináře
Online seminář Vás seznámí s možnostmi začlenění nástroje MATLAB do výuky přírodovědných předmětů (Matematika, Fyzika, Biologie, Chemie) formou praktických ukázek a živé diskuse v rámci neformálního virtuálního setkání.
Jak se připojit
Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení.
Program
13:00Využití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
  • - Stručné představení systému MATLAB
  • - Příklady využití programu MATLAB ve výuce středoškolských předmětů: v matematice, fyzice, geografii, biologii, chemii a dalších
  • - Další nástroje systému MATLAB pro podporu výuky
13:45Závěr, informační zdroje, diskuze
Seminář je určen především budoucím a současným učitelům přírodovědných předmětů na středních školách, kteří by se chtěli dozvědět o možnostech využití softwaru MATLAB ve výuce.
Náplň semináře
Seminář Vás seznámí s nástrojem MATLAB a jeho možnostmi. MATLAB je interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů. Systém MATLAB je vhodný pro podporu výuky základních předmětů jako je matematika a fyzika nebo odborných technických a ekonomických předmětů. Umožňuje pracovat s reálnými zařízeními, což vede studenty k řešení problémů s využitím projektově orientovaného vzdělávání.
Součástí semináře budou ukázky příkladů pro podporu výuky
  • goniometrických funkcí,
  • mechaniky těles,
  • kinetiky chemických reakcí,
  • modelu predátor-kořist
a další náměty pro individuální studentské projekty.
Materiály firmy MathWorks pro využití softwaru MATLAB ve výuce na středních školách:
CZ a SK WWW semináře: