to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Camp 2022
 • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace?
 • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL?
 • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi?
 • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty?
 • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?
9. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Datum:8.-9.9.2022 (čtvrtek až pátek), registrace od 8:30
Místo:Hotel Rakovec, Brněnská přehrada, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Program průběžně aktualizujeme (poslední aktualizace: 6.9.2022 11:33:21)
Středa 7.9.2022
 • Možnost ubytování večer před zahájením Technical Computing Camp
Čtvrtek 8.9.2022
Dopolední blok 9:00 – 13:00:
Oběd 13:00 – 14:15.
Odpolední blok 14:15 – 18:00:
Večerní program od 18:00:
Pátek 9.9.2022
Dopolední blok 9:00 – 13:00:
 • 9:00   Zahájení a ranní kvíz
 • 9:30   Seminář COMSOL Multiphysics: Simulace přestupu tepla
  • Náplní bude přehled možností simulačního software COMSOL Multiphysics a konkrétně Heat Transfer Module. Nastavovat se bude vybraná populárně naučná úloha.
   - Martin Kožíšek (Humusoft)
 • Přestávka.
 • 10:45   Demo showcase
  • Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejte (prezentační stolky s předváděnými ukázkami).
   • Prezentace průběžně doplňujeme:
   • Algoritmus AI jako součást modelu systému v prostředí Simulink
    Klasifikační algoritmus založený na AI jako součást modelu systému vytvořeného v prostředí Simulink. Knihovny bloků pro inferenci naučených modelů postavených na deep learningu / machine learningu umožní společné testování algoritmů umělé inteligence s ostatními algoritmy (řídicí systémy, zpracování signálu a obrazu, ...) a simulačními modely dynamických soustav.
   • Ukázka programu AURELION určeného k simulaci a testování ADAS senzorů
    Interaktivní konfigurační nástroj umožňuje snadné a rychlé nastavení ADAS senzorů a následnou vizualizaci v 3D scenérie. Grafika je generována Unreal enginem pro co nejvěrnější zpracování scény.
   • Multibody simulace pohybu a vzájemného působení magnetických koulí
    Tento příklad se zabývá tzv. "Multibody Dynamics" analýzou pohybu ve FEM software COMSOL Multiphysics. Simulace počítá pohyb kuliček za působení magnetických i třecích sil.
   • Detekce anomálií s využitím autoencoderu
    Detekce abnormálního stavu systému pomocí autoencoderu, který je naučen pouze s daty z „normálního“ provozu bez dopředu známých údajů z poruchových stavů.
   • Model systému vodíkového elektrolyzéru s PEM membránou
    Tento příklad představuje model vodíkového elektrolyzéru s PEM membránou vytvořený s pomocí nástroje Simscape. Model obsahuje blok simulujucí MEA (membrane electrode assembly) napsaný v jazyce Simscape a systémy, které zahrnují zásobníky, úpravu a distribuci plynů.
   • Programovanie platformy Zynq-7000
    Ukážka rozdelenia modelu pre programovateľnú logiku (FPGA) a procesor (ARM). Využitie nástroja HDL Workflow Advisor pre zjednodušenie pracovného postupu a konfiguráciu rozhraní.
   • Virtuální realita v prostředí MATLAB / Simulink
    Spojení virtuální reality s prostředím MATLAB / Simulink nabízí mnoho aplikačních možností, od vizualizace dynamických systémů až po učení neuronových sítí. Předvedeme vám několik ukázek využití virtuální reality.
   • MATLAB a kyvadlo
    Stanovenie tiažového zrýchlenia (g) pomocou kyvadla. Využijeme snímače mobilného telefónu a real-time spracovanie signálu. K slovu sa dostane MATLAB Mobile a FFT (fast Fourier transform).
   • MATLAB Grader
    MATLAB Grader je nástroj pro automatizované hodnocení studentských úloh. V ukázce si můžete vyzkoušet pozici studenta při řešení jednoduché úlohy v MATLABu a podívat se, jak vidí řešení úlohy učitel. MATLAB Grader také nabízí mnoho již připravených úloh pro výuku v nejrůznějších oblastech.

  • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt - prezentace projektů a aplikací uživatelů v rámci vyhlášené soutěže.
   • Přihlášené soutěžní projekty průběžně doplňujeme:
   • Funkce výkonového stabilizátoru v energetických modelech
    - Dominik Karel Kadlec, Západočeská univerzita v Plzni
   • MIDI Toolbox
    - Martin Muzelák, Technická Univerzita v Košiciach
   • Učení rovnic a extrapolace pomocí neuronových sítí
    - Vojtěch Lapuník, ZČU Plzeň
   • Separace elektronického odpadu za použití miniaturních magnetických robotů
    - Ondřej Carvan, ZČU Plzeň
   • Java program na optimalizáciu parametrov
    - Július Hodoň, LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o.
   • Magnetická kamera
    - Martin Juřík, Západočeská univerzita v Plzni
   • Hra Had
    - Ladislav Dobrovský, Ústav automatizace a informatiky VUT FSI
   • Fázová obálka ethanolu a vody
    - Matouš Vrána, FCH Vysoké učení technické v Brně

Oběd 13:00 - 14:00.
Odpolední blok 14:00 – 15:30:
 • Tvořivá dílna - vyzkoušejte si v malých skupinkách řešení zadaných úkolů.

 • MATLAB a COMSOL
 • připravené úlohy "škola hrou"
 • programování low-cost hardware, machine learning, deep learning, Stateflow, a další
 • Ilustrační foto z minulých ročníků

Plánované ukončení 15:30.
Program průběžně aktualizujeme (poslední aktualizace: 6.9.2022 11:33:21)