to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Motor Control Blockset
picture
Návrh a implementace řídicích algoritmů pro elektrické pohony
Motor Control Blockset poskytuje referenční příklady a bloky pro vývoj algoritmů vektorového řízení elektrických pohonů. Příklady poskytují návod, jakým způsobem konfigurovat model řídicího systému, aby bylo dosaženo kompaktního a rychlého kódu v jazyce C, vhodného pro jakýkoli cílový mikrokontrolér (ve spolupráci s nadstavbou Embedded Coder). Příklady také umožňují rychlé nasazení předváděného algoritmu na vybrané testovací motorové sady.
Dodávané bloky poskytují nástroje pro tvorbu regulátorů otáček a točivého momentu (např. Park Transform, Clarke Transform, Sliding Mode Observer, Flux Observer, Space Vector Generator). Zesílení regulátorů lze ladit automaticky ve spolupráci s nástrojem Simulink Control Design.
Motor Control Blockset umožňuje vytvoření přesného modelu motoru využitím nástrojů pro přímý sběr dat z hardwaru s následným výpočtem parametrů motoru. Pomocí parametrizovaného modelu motoru je množné otestovat řídicí algoritmus ve zpětnovazebních simulacích.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
30.11.2022, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářParalelní výpočty a big data v prostředí MATLAB
10.1.2023, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOpen Science s prostředím MATLAB
11.1.2023, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOpen Science s prostředím MATLAB
31.1.2023, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářZpracování obrazu v medicínských a přírodovědných aplikacích
1.2.2023, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářZpracování obrazu v medicínských a přírodovědných aplikacích
21.2.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
22.2.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích