to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Polyspace Code Prover
picture
Prokázání absence run-time chyb v software
Hlavním cílem nasazení nástroje Polyspace Code Prover je prokázání absence přetečení, dělení nulou, indexování za hranicemi pole a dalších run-time chyb ve zdrojovém kódu v jazyce C a C++. Nástroj využívá statické analýzy a abstraktní interpretace založené na formálních metodách. Prokazuje tak spolehlivost kódu bez nutnosti spuštění programu nebo tvorby testovacích příkladů. Lze ověřovat ručně psaný kód, automaticky generovaný kód nebo jejich kombinaci. Každá operace v prověřovaném kódu je barevně označena podle toho, zda prokazatelně nezpůsobí run-time chybu, je prokázáno selhání, jedná se o nedosažitelnou část kódu nebo zda není možné prokázat absenci chyby.
Polyspace Code Prover také zobrazuje množství informací o proměnných a návratových hodnotách funkcí a může prokazatelně určit podmínky, za kterých proměnné překročí meze daného rozsahu hodnot. Nástroj umožní i sledování metrik charakterizujících kvalitu kódu, které lze využít ke splnění stanovených kritérií na kvalitu softwaru. Polyspace Code Prover lze integrovat do buildovacích systémů za účelem automatického prověřování kódu.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
5.10.2022, od 17:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOd prípravy dát po spracovanie signálov
11.10.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
12.10.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
25.10.2022, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářTvorba interaktívnych grafických aplikácií v prostredí MATLAB
26.10.2022, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářTvorba interaktívnych grafických aplikácií v prostredí MATLAB
8.11.2022, od 13:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářPrediktivní analytika, detekce anomálií a visuální inspekce
9.11.2022, od 17:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářPrediktivní analytika, detekce anomálií a visuální inspekce
29.11.2022, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářParalelní výpočty a big data v prostředí MATLAB
30.11.2022, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářParalelní výpočty a big data v prostředí MATLAB
10.1.2023, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOpen Science s prostředím MATLAB
11.1.2023, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOpen Science s prostředím MATLAB
31.1.2023, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářZpracování obrazu v medicínských a přírodovědných aplikacích
1.2.2023, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářZpracování obrazu v medicínských a přírodovědných aplikacích
21.2.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
22.2.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích