to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink® Design Verifier
picture
Identifikace a lokalizace chyb v návrhu a automatické generování testů
Simulink Design Verifier využívá formálních metod k identifikaci skrytých chyb v návrhu. Modely v Simulinku a diagramy Stateflow jsou kontrolovány bez spouštění simulace. Nástroj detekuje bloky v modelu způsobující přetečení celočíselných datových typů, nedosažitelné části v rozhodovací logice, chyby v indexování polí, dělení nulou či porušení návrhových požadavků. Pro každou chybu je generován simulační test za účelem ladění chybného chování.
Simulink Design Verifier dále automaticky vytváří sady testovacích vstupů, které splňují požadavky na pokrytí modelů a zpracovávají uživatelem definované požadavky.
Simulink Design Verifier obsahuje nástroj Model Slicer, který izoluje problematické chování modelu využitím kombinace dynamické a statické analýzy. Nástroj umožní zvýraznění a sledování funkční závislosti portů, signálů a bloků a redukuje rozsáhlý model na menší, samostatné modely určené k analýze. Uživatel si může prohlédnout bloky ovlivňující výstup subsystému a sledovat signálové cesty protékající přes několik přepínačů a logických funkcí.
Podpora průmyslových standardů je dostupná prostřednictvím nadstaveb IEC Certification Kit (pro ISO 26262 a IEC 61508) a DO Qualification Kit (pro DO-178).
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
5.10.2022, od 17:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOd prípravy dát po spracovanie signálov
11.10.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
12.10.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
25.10.2022, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářTvorba interaktívnych grafických aplikácií v prostredí MATLAB
26.10.2022, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářTvorba interaktívnych grafických aplikácií v prostredí MATLAB
8.11.2022, od 13:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářPrediktivní analytika, detekce anomálií a visuální inspekce
9.11.2022, od 17:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářPrediktivní analytika, detekce anomálií a visuální inspekce
29.11.2022, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářParalelní výpočty a big data v prostředí MATLAB
30.11.2022, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářParalelní výpočty a big data v prostředí MATLAB
10.1.2023, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOpen Science s prostředím MATLAB
11.1.2023, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOpen Science s prostředím MATLAB
31.1.2023, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářZpracování obrazu v medicínských a přírodovědných aplikacích
1.2.2023, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářZpracování obrazu v medicínských a přírodovědných aplikacích
21.2.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
22.2.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích