MATLAB®

Jazyk pro technické výpočty
MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. S programem MATLAB můžete zkoumat a vizualizovat Vaše nápady a řešit úlohy napříč různými obory. MATLAB poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.
Příkladem aktuálního využití systému MATLAB může být vývoj systémů aktivní bezpečnosti automobilů, robotické sondy vesmírného programu, monitorovací systémy ve zdravotnictví, inteligentní energetické sítě nebo 5G systémy.
Máte dotaz?
S čím potřebujete poradit?
Vyplňte Váš email.

Odesláním tohoto formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro vyřízení vašeho dotazu, registrace či žádosti.
Naše Zásady ochrany osobních údajů najdete zde.

Nebo napište na info@humusoft.cz

Co MATLAB nabízí

Systém MATLAB nabízí více než 100 nadstavbových aplikačních knihoven funkcí, včetně simulační platformy Simulink, které rozšiřují použití programu v mnoha aplikačních oblastech?

Kombinace výkonného výpočetního jádra a vývojového prostředí s interaktivními nástroji učinila z MATLABu jazyk pro technické výpočty.

MATLAB, Simulink a jejich nadstavby nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa – ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídicích programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.

Data

Data lze do prostředí MATLAB importovat se souborů, jiných aplikací nebo externích zařízení. Jakmile jsou Vaše data v MATLABu, můžete je analyzovat pomocí vestavěných inženýrských a matematických funkcí, grafů a vizualizací.

Výpočty a tvorba aplikací

Jazyk prostředí MATLAB podporuje vektorové a maticové operace, které jsou zásadní pro řešení technických a vědeckých problémů. Příkazy mohou být spouštěny jeden po druhém a okamžitě vracet výsledky. To Vám umožní zkoumat více přístupů a dospět k optimálnímu řešení. Pro automatizaci a opakované využití Vaší práce lze v prostředí MATLAB vytvářet skripty, funkce nebo vlastní třídy. Lze tak budovat i komplexní programy a aplikace. Vývojové nástroje usnadní efektivní implementaci Vašich algoritmů a optimalizaci jejich výpočetního výkonu.

MATLAB poskytuje nejen prvky tradičního programovacího jazyka, ale též nástroje pro návrh vlastních grafických uživatelských rozhraní.

Aplikační knihovny

Aplikační knihovny (toolboxy) rozšiřují prostředí MATLAB o řešení úloh z nejrůznějších oblastí, jakými jsou:

Výstupy

MATLAB poskytuje funkce pro sdílení Vaší práce. Výpočetní kód včetně výsledků může být automaticky publikován. Algoritmy a aplikace mohou být distribuovány jako samostatně spustitelné programy, jako komponenty pro integraci s jinými softwarovými prostředími, nebo ve formě přenositelného zdrojového kódu v jazyce C vygenerovaného z algoritmů postavených na podmnožině jazyka MATLAB.